Working Holiday víza na Nový Zéland

Working Holiday víza

Dohoda medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o zjednodušovaní dočasných pracovných pobytoch pre mladých ľudí bola uzavretá v roku 2012. Táto dohoda umožňuje bezdetným ľuďom vo veku 18 - 35 rokov vrátane, vycestovať na Nový Zéland na jeden rok. Slováci cestujúci na Nový Zéland potom v rámci programu obdržia víza, na ktorých základe im novozélandské úrady pri príjazde na ostrovy udelia pracovné povolenie.

Táto jedinečná príležitosť umožňuje občanom SR cestovať, poznávať krásy prírody, kultúru a tiež si na svoje cestovanie privyrobiť. Hlavným účelom Vašej cesty by malo byť poznávanie Nového Zélandu. V rámci zníženia nákladov na cestu Vám Working Holiday vízum dovoľuje neobmedzene pracovať. Platnosť povolenia je teda spravidla 1 rok a môžete naň neobmedzene cestovať, pracovať a až 6 mesiacov študovať

 

Podmienky účasti a dôležité informácie:

 • vek 18 - 35 rokov dovŕšených v deň podávania žiadosti
 • žiadateľ musí byť občanom SR a mať v SR trvalý pobyt
 • byť bezdetný/á
 • žiadosť môžu podávať aj manželia
 • Working Holiday vízum na NZ môžete získať len raz v živote
 • je platné 12 mesiacov od prvého vstupu na Nový Zéland (môžete vstupovať neobmedzene), avšak 1. vstup do krajiny musí byť do 12 mesiacov od udelenia Working Holiday víz ambasádou

 

Požiadavky účasti:

 • splnenie podmienok uvedených vyššie
 • platný cestovný pas so strojovo čitateľnou zónou, ktorý bude platný po celú dobu Vášho pobytu na Novom Zélande a potom ešte aspoň 3 mesiace
 • vyplnený formulár online
 • aktuálna fotografia pasového formátu
 • doklady o finančnom zabezpečení behom pobytu na Novom Zélande potvrdzujúce, že máte minimálne 4 200 novozélandských dolárov na pokrytie počiatočných nákladov na pobyt, v následujúcej forme: Aktuálny výpis z bankového účtu alebo doklad o štipendiu (s označením výšky štipendia) alebo podpísaný dopis od rodičov s dokladom o ich finančnom zabezpečení (bankový výpis, výplatné pásky a iné...) a súhlasom, že sú Vám ich finančné prostriedky k dispozícii
 • zaplatenie poplatku za prejednanie žiadosti - poplatok za vízum je $120NZ alebo 60GBP
 • rezervácia spiatočnej letenky
 • zdravotné poistenie po celú dobu Vášho pobytu na Novom Zélande
 • pokiaľ ste v uplynulých piatich rokoch prebývali dlhšie než tri mesiace v rizikových oblastiach, je treba priložiť formulár s RTG snímkou hrudníka 

 

 

Working Holiday víza sa žiadajú on-line priamo na stránkach novozélandskej ambasády.


Ako postupovať pri podávaní žiadosti online?

1. krok: registrácia na stránkach novozélandskej ambasády - kliknite sem

2. krok:  v boxe Online services vybrať možnosť Working Holiday

3. krok: v ponuke krajiny pôvodu vyberte Slovenská republika

4. krok: kliknite na možnosť Apply now

5. krok: postupné vyplnenie formulára

6. krok: platba administratívneho poplatku vo chvíli podávania žiadosti platobnou kartou

WHV obdržíte v prípade, že bude Vaša žiadosť schválená do 3 - 5 pracovných dní.

 

 

Working Holiday Scheme Online aplikácia - otázky a odpovede

Čo je working holiday scheme on-line aplikácia?

Working Holiday Scheme on-line aplikácia je spôsob elektronického podania žiadosti o pracovné vízum alebo povolenie v rámci pracovnej dovolenky na webových stránkách Immigration New Zealand.

 

Čo je viac vstupové pracovné vízum (multiple entry work visa)

Viac vstupové pracovné vízum Vám bude vydané, akonáhle bude Vaša Working Holiday Scheme aplikácia schválená. Viac vstupové pracovné vízum je platné na rovnaké obdobie ako Vaše pracovné povolenie. To Vám umožní opustiť a znovu sa vrátiť na Nový Zéland po celú dobu Vášho ročného pobytu na ostrove v rámci WHS. Avšak čas, ktorý strávite mimo Nového Zélandu, sa nepridáva do dátumu platnosti Vášho Working Holiday Scheme.

 

Kto môže žiadať on-line?

Občania nižšie vypísaných krajín, vo veku od 18 - 35 rokov môžu žiadať on-line prostredníctvom Working Holiday Scheme.

Krajiny z ktorých môžu občania žiadať online: Argentína, Rakúsko, Belgicko, Brazília, Kanada, Chile, Čína, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Hong Kong, Írsko, Izrael, Taliansko, Japonsko, Kórea, Lotyšsko, Malajzia, Malta, Mexiko, Nórsko, Holandsko, Peru, Poľsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taiwan, Thajsko, Turecko, Veľká Británia, USA a Uruguay.

Systém môže vyžadovať, aby ste mali Visa alebo MasterCard platobnú kreditnú kartu k zaplateniu vízového poplatku a dokončeniu on-line žiadosti.

Ako fungujú elektronické víza alebo pracovné povolenia?

Elektronické víza alebo pracovné povolenia pracujú presne rovnakým spôsobom, ako vízum vydané do pasu. Jediná výnimka je, že miesto štítku v cestovnom pase budete mať vytlačenú elektronickú verziu, ktorú žiadateľ skladuje v cestovnom pase. Ak je vaša žiadosť schválená, sú informácie elektronicky uchované v databáze Immigation New Zealand. Tieto informácie sa používajú na rozhodnutia, či smiete na palubu lietadla alebo sa musíte vrátiť na Nový Zéland v prípade vycestovania. Tieto informácie sú tiež používané k určeniu Vášho nároku na pracovné povolenie, keď prídete na Nový Zéland. Je preto nutné, aby ste výtlačok Vášho elektronického víza mali v cestovnom pase, a keď vypĺňate online aplikáciu, zadať údaje pozorne. Meno, dátum narodenia, číslo cestovného pasu, musia byť zhodné s údajmi v žiadosti.

 

Aké informácie sa objavia na mojom elektronickom vízu alebo pracovnom povolení?

Vaše elektronické víza alebo pracovné povolenie bude obsahovať Vaše osobné údaje, podmienky Vášho pracovného víza a dobu platnosti víza.

 

Čo môžem ukázať zamestnávateľom na Novom Zélande?

Budete mať možnosť ukázať svojmu zamestnávateľovi výtlačok Vašich elektronických víz alebo pracovné povolenie, ktoré obsahuje informácie o podmienkach Vášho zamestnania na Novom Zélande. Môžete sa tiež prihlásiť na Immigration New Zealand - webové stránky imigračného úradu Nového Zélandu a ukázať podrobnosti o pracovním vízu alebo pracovnom povolení.

 

Čo ak chcem odísť z Nového Zélandu a prísť späť?

Vaše pracovné víza budú viac vstupové a umožnia Vám navštíviť a opustiť Nový Zéland kedykoľvek počas doby platnosti Vašich víz.

 

Môžem použiť kreditnú kartu svojich rodičov, alebo kartu napr. priateľa?

Áno. Nemusíte používať svoju vlastnú kreditnú kartu pri hradení aplikácie.

 

Aké informácie budem zadávať, v žiadosti o on-line prihlášku?

Budete musieť poskytnúť svoje osobné údaje, vrátane tých z cestovného pasu, a odpovedať na otázky o Vašom charaktere, cestovných plánoch atď.

 

Čo ak budem chcieť zostať dlhšie?

V rámci Working Holiday Scheme môžete na Novom Zélande zostať maximálne jeden rok. Pokiaľ si chcete svoj pobyt predĺžiť, musíte si na príslušnom imigračnom úrade na Novom Zélande zažiadať o štúdijné alebo pracovné povolenie, musíte zmeniť svoj pobytový status.
 

POZOR! Pokiaľ ste v rámci Working Holiday Scheme pracovali 3 mesiace v oblasti záhradníctva alebo vinárstva, môžete si zažiadať o Working Holidaymaker Extension Permit. Viac informácií nájdete nižsie.

 

Ako dlho bude trvať spracovanie mojej žiadosti?

Akonáhle bude Vaša žiadosť úspešne odoslaná, môžete obdržať odpoveď behom niekoľkých dní. Tiež ale môžete byť požiadaný o poskytnutie ďalších informácií.

 

Pokiaľ zmením názor po podaní žiadosti o Working Holiday Scheme, môžem aplikáciu zrušiť?

Pokiaľ o Vašej žiadosti ešte nebolo rozhodnuté, môžete si ju zrušiť, ale poplatok za podanie žiadosti sa nevracia.

 

Working Holiday Extension Permit

Pokiaľ ste na Novom Zélande v rámci Working Holiday Scheme a pracovali ste po dobu 3 a viac mesiacov v oblasti záhradníctva a vinárstva, môžete si zažiadať o predĺženie Vášho ročného pracovního pobytu. Working Holiday Extension Permit Vás oprávňuje zostať na Novom Zélande ešte ďalšie 3 mesiace za rovnakých podmienok.

 

Podmienky podania žiadosti:

 • vyplnený formulár v anglickom jazyku (táto žiadosť nemôže byť podaná on-line)
 • dve aktuálne fotografie pasového formátu
 • zaplatenie poplatku za prejednanie žiadosti - poplatok činí 120 NZD a môžete ho platiť priamo na úrade, kde budete podávať svoju žiadosť
 • doklad o histórii v zamestnaní, odporúčania, pracovné zmluvy - akékoľvek dokumenty, ktoré dokladajú to, že ste pracovali v zmienených oblastiach po dobu najmenej 3 mesiacov
 • rezervácia spiatočnej letenky, alebo doklad o dostatočnom finančnom krytí spiatočnej cesty

Žiadosť zašlite na najbližší imigračný úrad. 

 

 

Všetko čo ťa zaujíma o Novom Zélande

Víza na Nový Zéland
Všetko o vízach na Zéland
Štúdium na Zélande
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy na Zélande
Detailné profily škôl
Práca na Zélande
Ako si nájsť prácu na Zélande
Ubytovanie na Zélande
Možnosti ubytovania
Cestovanie na Zélande
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta
+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2023 Information Planet