Stredná škola v Írsku

 • Charakteristika
 • Popis programu
 • Výber školy a predmetov
 • Druhy škôl v Írsku
 • Vzdelávací systém
 • Deň v škole
 • Ubytovanie
 • Cena

Charakteristika

Írsko je ostrovná krajina, ktorá je známa vďaka svojim starým hradom, daždivému počasiu a dych vyrážajúcej prírode. Má veľmi špecifickú kultúru, krásne historické pamiatky a upokojujúce, ale zároveň trochu drsné prírodné scenérie. Až 95% Írov sú rímsko-katolíci, v dôsledku čoho je aj väčšina škôl v krajine rímsko-katolícka. Hlavné mesto Dublin je jednou z najnavštevovanejších turistických destinácií v Európe. Úradnými jazykmi v Írsku sú angličtina a írčina, ale používa sa takmer výlučne angličtina.

Zahraniční študenti môžu navštevovať miestne stredné školy. Takmer všetky školy v Írsku vyžadujú nosenie školskej uniformy počas vyučovania ako aj na rôzne školské akcie. Školský rok je rozdelený do troch trimestrov - jesenný (september - december), jarný (január - apríl) a letný (máj - jún). 

 

Prečo si vybrať štúdium na strednej škole v Írsku?

 • Vzdelávací systém v Írsku je považovaný za jeden z najrozvinutejších a najúspešnejších v Európe
 • Írske školy majú vysoké percento absolventov, stredných škôl, ktorí zároveň pokračujú v štúdiu na univerzite v Írsku
 • Írsko sa môže právom pýšiť nielen dlhou tradíciou vítania zahraničných študentov, ale aj povesťou krajiny plnej priateľských, pohostinných a láskavých ľudí
 • Íri si veľmi zakladajú na rodinných hodnotách, dokonca viac než na čokoľvek inom, čo sa prirodzene odzrkadľuje aj na vysokej kvalite hostiteľských rodín a škôl
 • Nové prostredie dáva študentom možnosť spoznať ľudí z odlišných krajín a kultúr, nájsť si množstvo nových priateľov z celého sveta a osamostatniť sa

Popis programu

V Írsku máme k dispozícii 2 typy programov. Veľmi populárny je aj vďaka cenovej dostupnosti tzv. Classic Exchange program, kde na základe podrobnej prihlášky rozhodne partnerská organizácia o umiestnení študenta do vhodnej strednej školy. Rozhodujú sa na základe preferencií, ktoré zadáme v prihláške, ale nie je možné si vopred vybrať lokalitu a konkrétnu školu.  Ročný program bez možnosti výberu školy je v cene od 9950 EUR a polročný od 8250 EUR.

Druhou možnosťou je tzv. Select Exchange program, kde si môžete vybrať zo 49 rôznych škôl po celej krajine. Školy sú rozdelené do 4 kategórii - školy v mestách Dublin a Cork, školy v pobrežných oblastiach Írska, školy v centrálnych oblastiach Írska a školy v pohraničných oblastiach Írska. S výberom samozrejme poradíme. K dispozícii sú školy zmiešaného typu, ale aj školy čisto chlapčenské, či dievčenské. Na základe vašich požiadaviek vám radi pripravíme konkrétnu ponuku niekoľkých škôl aj s ich podrobnými profilmi. 

 Ceny sú odstupňované podľa oblastí. Mestské školy v Dubline a Corku majú cenu 13250 EUR, pobrežné školy, ktoré sú roztrúsené po pobrežných oblastiach Írska 11650 EUR a hraničné resp. vnútrozemské školy sú v cene 11650 EUR.

Aké požiadavky musíte spĺňať

 • vek 13 - 18 rokov
 • minimálne priemerné študijné výsledky za posledné dva roky štúdia 
 • požadovaná úroveň anglického jazyka je "intermediate"/B2; test z anglického jazyka (na min. 50 bodov) môžete vypracovať aj v našich kanceláriách
 • dobrý zdravotný stav
 • ochota dodržiavať pravidlá a požiadavky stanovené jednotlivými školami a hostiteľskými rodinami
 • veľká motivácia, pozitívny prístup k programu a snaha prispôsobiť sa

 

Prihlasovanie na jednotlivé programy

V prípade záujmu o štúdium na strednej škole v Írsku, je v rámci vybavovacieho procesu potrebné predložiť tieto dokumenty:

 • kompletne a čitateľne vyplnenú prihlášku
 • fotografiu študenta
 • kópie vysvedčení z posledných dvoch rokov
 • vypracovaný test z anglického jazyka (test sa vypracuje v jednej z našich kancelárii)
 • formulár o zdravotnom stave
 • odporúčací list od učiteľa angličtiny
 • list hostiteľskej rodine a fotografie

 

 

S celým procesom Vám samozrejme ochotne pomôžeme

 

Do programu je možné sa prihlásiť najneskôr do:

 • IREBS - začiatku apríla (začiatok štúdia v septembri)
 • IREPS - začiatku mája (začiatok štúdia v septembri) alebo do začiatku októbra (začiatok štúdia v januári)
 • IREDS - začiatku mája (začiatok štúdia v septembri) alebo do začiatku októbra (začiatok štúdia v januári)

Avšak, záujemcom odporúčame prihlásiť sa čím skôr z dôvodu skorého naplnenia voľných miest pre zahraničných študentov.

 

Výber školy a predmetov

Výber školy a predmetov

Konkrétne mesto a škola je pre každého študenta vyberaná na základe dostupnosti, študijných výsledkov, špecializácie predmetu a preferencií študenta. Výber predmetov závisí od aktuálnych študijných výsledkov študenta, predchádzajúcej skúsenosti s daným predmetom, preferencie študenta, dostupnosti predmetov a voľných miest v jednotlivých triedach na vybranej škole. Vo väčšine prípadov je aj po nástupe na zvolený program možné urobiť dodatočné zmeny vo vybraných predmetoch.

Všetky predmety v seniorskom cykle sa vyučujú v dvoch (niekedy v troch) úrovniach - nižšia a vyššia. V juniorskom cykle sú niektoré predmety vyučované v dvoch alebo troch úrovniach - základná, nižšia a vyššia.

Medzinárodní študenti sú povinní pricestovať do Írska v deň začiatku školského roku alebo o deň skôr, nie však skôr alebo neskôr.

Vybavenie škôl a ponuka mimoškolských aktivít

Väčšina írskych škôl štandardne poskytuje:

 • vysoký akademický štandard
 • množstvo individuálnych aj skupinových športov v priestoroch školy alebo v jej blízkosti
 • rôzne oddychové aj pracovné mimoškolské aktivity (fotografovanie, divadlo, orientačný beh, skauting, atď.)
 • školské výlety (v okolí aj do zahraničia)
 • odborné poradenstvo
 • náboženskú výchovu

a je vybavená:

 • vedeckými a jazykovými laboratóriami
 • špecializovanými učebňami
 • knižnicami
 • študijnými miestnosťami atď.

 

Druhy škôl v Írsku

Druhy škôl v Írsku

 • Standard Day Schools (IREDS)

- vek 13 - 18 rokov
- ide o tradičný typ školy
- sú ekvivalentom verejných škôl vo väčšine krajín
- väčšinou majú status súkromných škôl, ale sú financované írskou vládou
- sú určené len pre študentov EU, ktorí neplatia žiadne školné poplatky (môžu však požadovať tzv. dobrovoľné poplatky za
  doplnkové služby)
- cirkevné / necirkevné školy
- dievčenské, chlapčenské / zmiešané školy
- program zahŕňa ubytovanie v hostiteľskej rodine
- nachádzajú sa po celej krajine

 • Elite/Private Day Schools (IREPS)

- vek 13 - 18 rokov
- sú ekvivalentom súkromných škôl vo väčšine krajín
- sú čiastočne financované írskou vládou, ale nie sú kontrolované alebo registrované ministerstvom školstva
- štúdium na tomto type škôl je spoplatnené
- cirkevné / necirkevné školy
- dievčenské, chlapčenské / zmiešané školy
- menší počet študentov v triede
- široká ponuka voliteľných doplnkových aktivít (šport, hudba, atď.)
- vysoké percento absolventov sa dostane na univerzity
- program zahŕňa ubytovanie v hostiteľskej rodine
- nachádzajú sa zväčša vo veľkých mestách

 • Residential/Boarding Schools (IREBS)

- často prijímajú nie len internátnych, ale aj denných študentov
- majú status súkromných škôl, ale sú čiastočne financované írskou vládou
- štúdium na tomto type škôl je spoplatnené
- existuje niekoľko druhov internátnych škôl: 5-dňové internátne školy (každý víkend trávia študenti v hostiteľských rodinách),
  12-dňové internátne školy (každý druhý víkend trávia študenti v hostiteľských rodinách), 7-dňové internátne školy (cez víkend
  sú zatvorené len príležitostne)
- program zahŕňa ubytovanie v hostiteľskej rodine počas víkendov (podľa druhu internátnej školy)
- cirkevné / necirkevné školy
- väčšinou sú tieto školy zmiešané
- vysoké percento absolventov sa dostane na prestížne univerzity

Vzdelávací systém

Írsky vzdelávací systém

Základné vzdelanie trvá v Írsku 6 rokov. Následne študenti študujú ďalších 6 rokov na strednej škole, ktorá je rozdelená na dva cykly, tzv. juniorský a seniorský, z ktorých každý trvá 3 roky. V juniorskom cykle sa vyučujú všeobecné predmety a v seniorskom cykle špecializované predmety, ktoré študentov pripravujú na univerzitu a na budúcu kariéru.

Po každom z týchto dvoch cyklov musia študenti zložiť štátnu skúšku, ktorá je zvyčajne v júni. Záverečná štátna skúška po seniorskom cykle je zároveň vstupnou skúškou na univerzitné štúdia. Prvý rok seniorského cyklu (Transition Year) je prechodným rokom. Jeho úlohou je podporiť osobný a spoločenský vývoj študentov a pripraviť ich na úlohu samostatných a zodpovedných členov spoločnosti. Jeho náplň tvoria základné akademické predmety spolu s predmetmi zameranými na zvládnutie každodenných životných situácií. Zvyšné dva roky seniorského štúdia sa sústredia na prípravu študentov na záverečnú štátnu skúšku.     

Základ štúdia v juniorskom cykle tvoria predmety ako angličtina, írčina, matematika, veda, dejepis/geografia, moderný európsky jazyk (švédčina, maďarčina, stará gréčtina, dánčina, fínčina, estónčina, čeština, slovenčina, portugalčina, lotyština, moderná gréčtina, bulharčina, rumunčina, litovčina, holandčina, poľština) a študenti si zvyčajne vyberajú ešte ďalších 5 predmetov z nasledovnej ponuky: umenie a dizajn, základy ekonómie, občianska, spoločenská a politická výchova, klasické štúdia, náuka o spoločnosti a o životnom prostredí, hebrejské štúdia, práca s drevom alebo kovom, matematika, hudobná výchova, náboženstvo, veda, technická grafika, technológia a strojopis. 

seniorskom cykle je ponuka predmetov nasledovná: účtovníctvo, hospodárska ekonómia, poľnohospodárstvo, stará gréčtina, aplikovaná matematika, cudzie jazyky, umenie, biológia, obchod, chémia, klasické štúdia, stavebné štúdia, dizajn a komunikačná grafika, ekonomika, strojárstvo, angličtina, írčina, geografia, hebrejské štúdia, dejepis, domáca ekonomika, matematika, hudba, fyzika, chémia, náboženská výchova. 

Študenti si zvyčajne vyberajú 6 až 7 predmetov, pričom minimálny počet predmetov potrebných pre vstup na univerzitu je 6. 

Na väčšine írskych škôl dostávajú študenti hodnotenie na konci každého trimestra (Vianoce, Veľká noc a Jún). Hoci sú študenti zvyčajne hodnotení aj priebežne počas celého trimestra, najvyššiu váhu majú skúšky na konci trimestra.

Deň v škole

Typický školský deň v írskej škole

Školský týždeň väčšinou začína v pondelok a končí v piatok, hoci niektoré internátne írske školy mávajú vyučovanie aj v sobotu ráno. Vyučovacie hodiny prebiehajú od 09:00 do 16:15, pričom v stredu vyučovanie končí zvyčajne obedom a popoludňajšie hodiny sú venované športovým aktivitám.   

09:00 – 09:45 anglická literatúra
09:45 – 10:30 matematika
10:30 – 10:40 krátka prestávka
10:40 – 11:25 dejepis
11:25 – 12:05 fyzika
12:05 – 12:50 fyzika
12:50 – 14:00 obed
14:00 – 14:45 francúzština
14:45 – 15:30 práca s počítačom
15:30 – 16:15 základy ekonómie

Ubytovanie

Hostiteľské rodiny

 • sú platené za ubytovanie študentov
 • sú starostlivo vyberané na základe návštevy v domácnosti a pohovoru so zástupcami našej partnerskej agentúry
 • študenti sú väčšinou ubytovaní v samostatných jednoposteľových izbách vybavených posteľou, skriňou, toaletným stolíkom, priestorom na štúdium (v niektorých rodinách sa študijný priestor nemusí nachádzať v izbe študenta) a kúrením (ak rodina poskytuje ubytovanie pre viac ako jedného medzinárodného študenta, vyžaduje sa súhlas oboch študentov a preferuje sa kombinácia rôznych národností)
 • ubytovanie v hostiteľských rodinách je poskytované formou plnej penzie (raňajky balíčkový obed a večera) od pondelka do piatku (ak škola poskytuje varené obedy a študent má o ne záujem, musí si za ne priplatiť) a v sobotu a v nedeľu sú to raňajky, varený obed a večera
 • ubytovanie zahŕňa štandardné vybavenie: sprcha, pranie, použitie telefónu (platba telefónnou kartou), prístup do spoločných obytných priestorov atď.

Ubytovanie na internátoch

 • v Írsku je relatívne malý počet internátnych škôl, ktoré majú pomerne obmedzené možnosti ubytovania, z tohto dôvodu je lepšou voľbou ubytovanie v hostiteľskej rodine
 • starším internátnym študentom je poskytované ubytovanie v jedno- až šesť-posteľových izbách so spoločným sociálnym zariadením
 • na internátoch pre mladších študentov zvyčajne býva v jednej izbe od 4 do 25 študentov
 • v menších internátoch sú od seba jednotlivé postele oddelené nízkou priečkou a vo väčších internátoch sú zvyčajne oddelené zástenou alebo závesom
 • vybavenie na internátnych školách nie je nevyhnutne veľmi luxusné, ale je vždy čisté a pohodlné
 • internátne ubytovanie je pravidelne kontrolované Ministerstvom školstva a Ministerstvom zdravotníctva
 • počas prázdnin sú internátne školy zatvorené (možnosť ubytovania v rodine)
 • ideálnym kandidátom pre internátnu školu je extrovertný, nezávislý a spoločenský študent, ktorý obľubuje športy a nepotrpí si na luxus

Cena

Clasic Exchange program - bez možnosti výberu lokality a školy

 • ročný program od 9950 EUR 
 • polročný program od 8250 EUR

 

Orientačné ceny jednotlivých programov - SELECT program s výberom konkrétnej školy

 • Dublin a Cork - školský rok od  13 250 EUR, polrok od 9750 EUR
 • Pobrežné oblasti Írska - školský rok od  11 650 EUR, polrok od 8550 EUR
 • Centrálne oblasti Írska - školský rok od  11 650 EUR, polrok od 8550 EUR
 • Pohraničné oblasti Írska - školský rok od  11 650 EUR, polrok od 8550 EUR

Ceny sú uvedené v EUR. Pre presnú kalkuláciu ceny a informácie o lokalitách nás, prosím, kontaktujte TU.

V cene programu je zahrnuté

 • prípravné materiály
 • pred-orientačné stretnutie 
 • ubytovanie v starostlivo vyberanej hostiteľskej rodine 
 • umiestnenie a vzdelávanie 
 • pomoc s vyhľadaním vhodného dopravného spojenia 
 • kontakt a starostlivosť pracovníka našej partnerskej agentúry v okolí školy 
 • tiesňová linka, 24-hodinová podpora 
 • vyzdvihnutie na letisku a transport  
 • diplom po ukončení programu

Zaži High School

v tých najatraktívnejších destináciách

USA
Americký sen máš na dosah !
Austrália
High School v krajine klokanov!
Kanada
Zaži to pravé kanadské dobrodružstvo
Nový Zéland
Zaži krajinu Pána prsteňov!
Anglicko
Uži si Londýn a iné krásy Anglicka!
Írsko
Spoznaj čaro malebného Írska !


© 2023 Information Planet