Študentské víza do Austrálie

Čo všetko potrebujem vedieť o študentských vízach do Austrálie?

Ak rozmýšľate o štúdiu v Austrálii, resp. o študijno-pracovnom pobyte v Austrálii na dlhšiu dobu ako tri mesiace, potrebujete študentské víza:

 • Dĺžka študentských víz je závislá na dĺžke Vami zvoleného kurzu.
 • Víza môžete získať až na 5 rokov.
 • Počas doby platnosti študentských víz môžete Austráliu opustiť, ale nesmiete porušiť podmienky Vašich víz (napr. dochádzka v škole pri štúdiu angličtiny v Austrálii Vám nesmie klesnúť pod 80 %).
 • Študentské víza pre SR a ČR vydáva väčšinou australská ambasáda v Austrálii a vo Viedni. Pri predlžovaní pobytu v Austrálii je to imigračný úrad v Austrálii v meste, kde žiadate o tieto víza.
 • Dĺžka platnosti študentských víz je pri kurze dlhom do 10 mesiacov štandardne dlhšia o jeden mesiac a pri kurze dlhšom než 10 mesiacov o dva mesiace.
 • Dĺžka Vašich víz je vyznačená ako "expiry date". Austráliu teda musíte opustiť do 28 dní od skončenia Vášho kurzu a nie neskôr, ako je dátum uvedený na vízach.
 • Vybavenie študentských víz je jedným z najdôležitejších, a zároveň najzložitejších bodov celého prípravného procesu na cestu, preto Vám odporúčame venovať príprave žiadosti o vízum maximálnu pozornosť. Naša spoločnosť má s vízovou problematikou dlhoročné skúsenosti a radi Vám poradíme a pomôžeme s prípravou všetkých potrebných dokumentov.
 • Klientom, ktorých štúdium bude vybavené prostredníctvom našej spoločnosti pomôžeme s podaním žiadosti o študentské či turistické víza zdarma, vízový poplatok Austrálskej ambasáde je 550 AUD.
 • Ak potrebujete študentské víza predĺžiť už priamo v Austrálii, všetky potrebné informácie získate tu:

Predlžovanie študentských víz

 

Aké sú podmienky študentských víz do Austrálie?

Hlavné podmienky vyznačené na všetkých študentských vízach, ktoré sa viažu na všetky typy štúdia (subclasses) sú:

 • Podmienka 8105. Študentské víza majú limitované pracovné povolenie "Work permission" platné od doby, keď Vám začne výuka. Tieto víza Vám umožňujú v Austrálii pracovať maximálne 20 hodín do týždňa, v čase prázdnin, ktoré máte medzi dvoma študijnými kurzami resp. po každom terme, môžete pracovať neobmedzene.
 • Podmienka 8202 znamená, že musíte splniť minimálne 80 % dochádzky pre kurz denného štúdia "full-time". Dochádzka sa monitoruje len pri jazykových kurzoch a nie je súčasťou vízových podmienok pri univerzitných a pomaturitných kurzoch.
 • Podmienka 8206 (no change of provider) se vzťahuje na všetky podtriedy (subclasses) s výnimkou 576. Táto podmienka sa vzťahuje na Vaše prvotné víza bez ohľadu na ich dĺžku, na sekundárne víza (pri predlžovaní víz) sa táto podmienka nevzťahuje. Táto podmienka znamená, že nesmiete zmeniť hlavného poskytovateľa Vašich víz, tj. školu, na ktorú ste obdržali víza, a to po dobu prvých 6 mesiacov. Ak je váš kurz kratší ako 6 mesiacov, tak nesmiete zmeniť poskytovateľa po celú dobu trvania Vášho kurzu. Ak ste sa zapísali na 2 a viac kurzov, napr. angličtina na 3 mesiace a potom vyššia odborná škola (VET) kurz na 2 roky, tak nesmiete zmeniť hlavného poskytovateľa Vašich víz v priebehu prvých 6 mesiacov hlavného kurzu, v tomto prípade je to odborný kurz. Ak je váš hlavný kurz kratší ako 6 mesiacov, tak nesmiete zmeniť poskytovateľa po celú dobu trvania Vášho kurzu. Ak aj napriek tomu nastali okolnosti, ktoré Vás nútia k zmene školy pred uplynutím doby 6 mesiacov, musíte imigračnému úradu predložiť adekvátne dôvody pre Vaše rozhodnutie.

 

Aktuálne zmeny

 

Od 1.7. 2016 sa zmenil systém posudzovania žiadostí o študentské víza do Austrálie.

Aké sú hlavné zmeny?
 • Zníženie počtu kategórií študentských víz z 8 na 2 (1.kategória = student visa, 2. kategória = guardian visa).
 • Všetky žiadosti sa podávajú online cez ImmiAccount (online účet na stránkach Austrálského imigračného úradu).
 • Zavedenie jednotného rámca imigračnej rizikovosti (single immigration risk framework), všetci žiadatelia budú posudzovaní podľa typu štúdia v Austrálii (podľa rizikovosti vybranej školy) a občianstva žiadateľa.
 • Schvaľovanie žiadostí by malo byť rýchlejšie.
 • Nový systém platí pre všetky školy, ktoré majú CRICOS (australská vláda udeľuje CRICOS kód akreditovaným školám, na tieto školy potom môžu študenti žiadať o študentské víza) nezávisle od typu kurzu.
Čo tieto zmeny prinesú?
 • Rovnaká vízová kategória (Subclass 500) pre všetkých študentov.
 • Jednotlivé školy a krajiny, ktorých sú vízoví žiadatelia občanmi, sú ohodnotené číslom 1 - 3 (1= najlepšie hodnotenie).
 • Tieto hodnotenia sú udeľované na základe napríklad počtu zamietnutých víz, zrušených víz a počtu študentov, ktorí prekračujú platnosť svojich víz na území Austrálie (podľa údajov za posledných 12 mesiacov). Každých 6 mesiacov sa budú tieto údaje preskúmavať a stupeň rizikovosti sa môže zmeniť.
 • Imigračný úrad uvádza, že podľa tohoto modelu až 80 % žiadostí o študentské vízum bude spadať do zvýhodnenej kategórie (v nižšie uvedenej tabuľke kategória 1), kedy študenti nebudú musieť dokladovať finančné krytie ani úroveň angličtiny - imigračný úrad si ale stále necháva právo si aj v tomto prípade vyžiadať akékoľvek dokumenty, ktoré uzná za vhodné.
 • Pri vízových žiadostiach, ktoré nebudú spadať do zvýhodnenej kategórie (v nižše uvedenej tabuľke kategória 2), budú študenti dokladovať úroveň angličtiny a finančné krytie podobne ako doteraz pri odborných kurzoch (VET).
 • Finančné krytie sa zvýšilo z 1551 AUD/mesiac na 1652,5 AUD/mesiac.
 • Všetci medzinárodní študenti budú naďalej posudzování podľa GTE (Genuine Temporary Entrant).
Školy a krajiny podľa rizikovosti Krajina A1 - najnižšia rizikovosť Krajina A2 - stredná rizikovosť Krajina A3 - vysoká rizikovosť
Škola A1 - najnižšia rizikovosť 1 1 1
Škola A2 - stredná rizikovosť 1 1 2
Škola A3 - vysoká rizikovosť 1 2 2

 

Jednotlivé stupne rizikovosti určujú 
 • Aké podklady musí žiadateľ imigračnému úradu predložiť.
 • Pravdepodobnosť schválenia študentského víza.
K žiadosti o študentské víza do Austrálie je dôležité mať pripravené:
 • Electronic Letter Of Confirmation (E-COE) - potvrdenie o prijatí na austrálsku školu (zaistí naša agentúra).
 • Cestovný pas - Prosíme o kontrolu platnosti pasu (platnosť nutná 6 mesiacov po plánovanom návrate). Biometrické údaje z Vášho pasu, údaje o Vašej adrese.
 • Online žiadosť o študentské víza do Austrálie - vyplníme za Vás online dotazník priamo na stránkach imigračného úradu v Austrálii.
 • Vízový poplatok imigračnému úradu - vízový poplatok australskemu imigračnému úradu je AUD$550.00. Vízový poplatok sa platí embosovanou platobnou kartou (prosíme skontrolovať, či s kartou môžete platiť na internete a v zahraničí a či je Váš denný limit väčší ako 550 EUR). V prípade, že embosovanou kartou nedisponujete, je možné tento poplatok zaplatiť v našej kancelárii.
 • Motivačný list austrálskej ambasáde - je potrebné uviesť hlavné dôvody štúdia v Austrálii a to výber školy, kurzov (prečo práve tieto kurzy), výber lokality, destinácie (prečo Austrália), pracovnú a štúdijnú históriu a plány do budúcnosti (ako toto štúdium využijete v budúcnosti - v práci, v ďalšom štúdiu a pod.)
 • CV - aktuálny štrukturovaný životopis v angličtine
 • Potvrdenie o zakúpení povinného zdravotného poistenia OSHC - za výhodných podmienok zabezpečí naša agentúra
V prípade vyžiadania dokumentov ambasádou budete potrebovať:
 • Doklady o Vašom vzdelaní - doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Vyžaduje sa notársky overený dokument. Doklady o predchádzajúcom štúdiu angličtiny. Dokládajú sa takisto všetky dokumenty z Vašeho predchádzajúceho štúdia v Austrálii – víza, dochádzka, certifikáty.
 • História Vášho zamestnania - doklad o Vašich predchádzajúcich pracovných skúsenostiach (napríklad pracovné zmluvy a výplatné pásky). Dokladá sa pracovná história od doby ukončenia štúdia, obvykle zamestnania za posledných 5 rokov.
 • Finančné krytie - dôkaz, že máte dostatok prostriedkov na pokrytie životných nákladov v prvnom roku štúdia.

Viac informácií Vám radi poskytnú naši špecialisti na Austráliu, prípadne informácie nájdete taktiež na stránke austrálskeho imigračného úradu tu.

 

 

Všetko čo Ťa zaujíma o Austrálii

Víza do Austrálie
Všetko o vízach do Austrálie
Štúdium v Austrálii
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy v Austrálii
Detailné profily škôl
Práca v Austrálii
Ako si nájsť prácu v Austrálii
Ubytovanie v Austrálii
Možnosti ubytovania
Cestovanie po Austrálii
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta
+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA +421 948 226 097 - KE
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2015 Information Planet