Študentské víza do Austrálie

 • Základné info
 • Ako na to
 • Finančné krytie
 • Predlžovanie víz
 • Partnerské víza
 • FAQ

Základné info

Čo všetko potrebujem vedieť o študentských vízach do Austrálie?

Ak rozmýšľate o štúdiu v Austrálii, resp. o študijno-pracovnom pobyte v Austrálii na dlhšiu dobu ako tri mesiace, potrebujete študentské víza:

 • Dĺžka študentských víz je závislá na dĺžke Vami zvoleného kurzu.
 • Víza môžete získať až na 5 rokov.
 • Počas doby platnosti študentských víz môžete Austráliu opustiť, ale nesmiete porušiť podmienky Vašich víz (napr. dochádzka v škole pri štúdiu angličtiny v Austrálii Vám nesmie klesnúť pod 80 %).
 • Študentské víza pre SR a ČR vydáva väčšinou austrálska ambasáda v Austrálii a v Berlíne. Pri predlžovaní pobytu v Austrálii je to imigračný úrad v Austrálii v meste, kde žiadate o tieto víza.
 • Dĺžka platnosti študentských víz je pri kurze dlhom do 10 mesiacov štandardne dlhšia o jeden mesiac a pri kurze dlhšom než 10 mesiacov o dva mesiace.
 • Dĺžka Vašich víz je vyznačená ako "expiry date". Austráliu teda musíte opustiť do 28 dní od skončenia Vášho kurzu a nie neskôr, ako je dátum uvedený na vízach.
 • Vybavenie študentských víz je jedným z najdôležitejších, a zároveň najzložitejších bodov celého prípravného procesu na cestu, preto Vám odporúčame venovať príprave žiadosti o vízum maximálnu pozornosť. Naša spoločnosť má s vízovou problematikou dlhoročné skúsenosti a radi Vám poradíme a pomôžeme s prípravou všetkých potrebných dokumentov.
 • Klientom, ktorých štúdium bude vybavené prostredníctvom našej spoločnosti pomôžeme s podaním žiadosti o študentské či turistické víza zdarma, vízový poplatok Austrálskej ambasáde je 575 AUD.
 • Ak potrebujete študentské víza predĺžiť už priamo v Austrálii, všetky potrebné informácie získate tu:

Predlžovanie študentských víz

 

Aké sú podmienky študentských víz do Austrálie?

Hlavné podmienky vyznačené na všetkých študentských vízach, ktoré sa viažu na všetky typy štúdia (subclasses) sú:

 • Podmienka 8105. Študentské víza majú limitované pracovné povolenie "Work permission" platné od doby, keď Vám začne výuka. Tieto víza Vám umožňujú v Austrálii pracovať maximálne 20 hodín do týždňa, v čase prázdnin, ktoré máte medzi dvoma študijnými kurzami resp. po každom terme, môžete pracovať neobmedzene.
 • Podmienka 8202 znamená, že musíte splniť minimálne 80 % dochádzky pre kurz denného štúdia "full-time". Dochádzka sa monitoruje len pri jazykových kurzoch a nie je súčasťou vízových podmienok pri univerzitných a pomaturitných kurzoch.
 • Podmienka 8206 (no change of provider) se vzťahuje na všetky podtriedy (subclasses) s výnimkou 576. Táto podmienka sa vzťahuje na Vaše prvotné víza bez ohľadu na ich dĺžku, na sekundárne víza (pri predlžovaní víz) sa táto podmienka nevzťahuje. Táto podmienka znamená, že nesmiete zmeniť hlavného poskytovateľa Vašich víz, tzn. školu, na ktorú ste obdržali víza, a to po dobu prvých 6 mesiacov. Ak je váš kurz kratší ako 6 mesiacov, tak nesmiete zmeniť poskytovateľa po celú dobu trvania Vášho kurzu. Ak ste sa zapísali na 2 a viac kurzov, napr. angličtina na 3 mesiace a potom vyššia odborná škola (VET) kurz na 2 roky, tak nesmiete zmeniť hlavného poskytovateľa Vašich víz v priebehu prvých 6 mesiacov hlavného kurzu, v tomto prípade je to odborný kurz. Ak je váš hlavný kurz kratší ako 6 mesiacov, tak nesmiete zmeniť poskytovateľa po celú dobu trvania Vášho kurzu. Ak aj napriek tomu nastali okolnosti, ktoré Vás nútia k zmene školy pred uplynutím doby 6 mesiacov, musíte imigračnému úradu predložiť adekvátne dôvody pre Vaše rozhodnutie.

 

Od 1.7. 2016 sa zmenil systém posudzovania žiadostí o študentské víza do Austrálie.

Aké sú hlavné zmeny?

 • Zníženie počtu kategórií študentských víz z 8 na 2 (1.kategória = student visa, 2. kategória = guardian visa).
 • Všetky žiadosti sa podávajú online cez ImmiAccount (online účet na stránkach Austrálskeho imigračného úradu).
 • Zavedenie jednotného rámca imigračnej rizikovosti (single immigration risk framework), všetci žiadatelia sú posudzovaní podľa typu štúdia v Austrálii (podľa rizikovosti vybranej školy) a občianstva žiadateľa.
 • Schvaľovanie žiadostí je rýchlejšie.
 • Nový systém platí pre všetky školy, ktoré majú CRICOS (austrálska vláda udeľuje CRICOS kód akreditovaným školám, na tieto školy potom môžu študenti žiadať o študentské víza) nezávisle od typu kurzu.

 

Čo tieto zmeny priniesli?

 • Rovnaká vízová kategória (Subclass 500) pre všetkých študentov.
 • Jednotlivé školy a krajiny, ktorých sú vízoví žiadatelia občanmi, sú ohodnotené číslom 1 - 3 (1= najlepšie hodnotenie).
 • Tieto hodnotenia sú udeľované na základe napríklad počtu zamietnutých víz, zrušených víz a počtu študentov, ktorí prekračujú platnosť svojich víz na území Austrálie (podľa údajov za posledných 12 mesiacov). Každých 6 mesiacov sa budú tieto údaje preskúmavať a stupeň rizikovosti sa môže zmeniť.
 • Imigračný úrad uvádza, že podľa tohoto modelu až 80 % žiadostí o študentské vízum bude spadať do zvýhodnenej kategórie (v nižšie uvedenej tabuľke kategória 1), kedy študenti nebudú musieť dokladovať finančné krytie ani úroveň angličtiny - imigračný úrad si ale stále necháva právo si aj v tomto prípade vyžiadať akékoľvek dokumenty, ktoré uzná za vhodné.
 • Pri vízových žiadostiach, ktoré nebudú spadať do zvýhodnenej kategórie (v nižšie uvedenej tabuľke kategória 2), budú študenti dokladovať úroveň angličtiny a finančné krytie podobne ako doteraz pri odborných kurzoch (VET).
 • Finančné krytie sa zvýšilo momentálne už na na 1690 AUD/mesiac.
 • Všetci medzinárodní študenti budú naďalej posudzovaní podľa GTE (Genuine Temporary Entrant).

 

Školy a krajiny podľa rizikovosti

Krajina A1 - najnižšia rizikovosť

Krajina A2 - stredná rizikovosť

Krajina A3 - vysoká rizikovosť

Škola A1 - najnižšia rizikovosť

1

1

1

Škola A2 - stredná rizikovosť

1

1

2

Škola A3 - vysoká rizikovosť

1

2

2

 

Jednotlivé stupne rizikovosti určujú 

 • Aké podklady musí žiadateľ imigračnému úradu predložiť.
 • Pravdepodobnosť schválenia študentského víza.

Ako na to

K žiadosti o študentské víza do Austrálie je dôležité mať pripravené:

 • Electronic Letter Of Confirmation (E-COE) - potvrdenie o prijatí na austrálsku školu (zaistí naša agentúra).
 • Cestovný pas - Prosíme o kontrolu platnosti pasu (platnosť nutná 6 mesiacov po plánovanom návrate). Biometrické údaje z Vášho pasu, údaje o Vašej adrese.
 • Online žiadosť o študentské víza do Austrálie - vyplníme za Vás online dotazník priamo na stránkach imigračného úradu v Austrálii.
 • Vízový poplatok imigračnému úradu - vízový poplatok austrálskemu imigračnému úradu je AUD$575.00. Vízový poplatok sa platí embosovanou platobnou kartou (prosíme skontrolovať, či s kartou môžete platiť na internete a v zahraničí a či je Váš denný limit väčší ako 550 EUR). V prípade, že embosovanou kartou nedisponujete, je možné tento poplatok zaplatiť v našej kancelárii.
 • Motivačný list austrálskej ambasáde - je potrebné uviesť hlavné dôvody štúdia v Austrálii a to výber školy, kurzov (prečo práve tieto kurzy), výber lokality, destinácie (prečo Austrália), pracovnú a študijnú históriu a plány do budúcnosti (ako toto štúdium využijete v budúcnosti - v práci, v ďalšom štúdiu a pod.)
 • CV - aktuálny štruktúrovaný životopis v angličtine
 • Potvrdenie o zakúpení povinného zdravotného poistenia OSHC - za výhodných podmienok zabezpečí naša agentúra

 

V prípade vyžiadania dokumentov ambasádou budete potrebovať:

 • Doklady o Vašom vzdelaní - doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Vyžaduje sa notársky overený dokument. Doklady o predchádzajúcom štúdiu angličtiny. Dokladajú sa takisto všetky dokumenty z Vášho predchádzajúceho štúdia v Austrálii – víza, dochádzka, certifikáty.
 • História Vášho zamestnania - doklad o Vašich predchádzajúcich pracovných skúsenostiach (napríklad pracovné zmluvy a výplatné pásky). Dokladá sa pracovná história od doby ukončenia štúdia, obvykle zamestnania za posledných 5 rokov.
 • Finančné krytie - dôkaz, že máte dostatok prostriedkov na pokrytie životných nákladov v prvom roku štúdia.

Viac informácií Vám radi poskytnú naši špecialisti na Austráliu, prípadne informácie nájdete taktiež na stránke austrálskeho imigračného úradu tu.

Finančné krytie

Jedným z dôležitých bodov, na ktoré by si pri plánovaní pobytu do Austrálie mal myslieť, je tzv. finančné krytie - teda schopnosť preukázať, že sa o seba prípadne o ďalších členov rodiny, ktorí Ťa sprevádzajú, dokážeš počas Tvojho prvého roku pobytu v krajine finančne postarať. Pokiaľ plánuješ cestu na dobu kratšiu než 12 mesiacov, finančné krytie sa bude dokladovať na dĺžku Tvojho pobytu teda na dobu trvania kurzu + prázdnin.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je potrebné dokazovať finančné krytie. Predovšetkým máš ubezpečiť austrálsky imigračný úrad o tom, že budeš mať možnosť sústrediť sa čo najviac na svoje štúdium a nebudeš musieť bojovať s finančnými problémami. Životné náklady v Austrálii sú pomerne vysoké a to najmä v mestách ako Sydney či Melbourne. Je potrebné s tým rátať a mať dostatok finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov spojených so štúdiom a životom v Austrálii, aby bol Tvoj pobyt na druhom konci sveta čo najpríjemnejší a užil si si ho čo najviac.

 

Je nevyhnutné preukazovať finančné krytie?

Každá vízová žiadosť sa posudzuje individuálne, záleží napr. na aký kurz sa študent hlási, na ako dlho cestuje, akým stupňom rizikovosti disponuje škola, na ktorú sa zapísal a pod. Podľa toho sa odvíja to, či sa k žiadosti prikladá alebo nemusí prikladať dôkaz o finančnom krytí. Pri podávaní vízovej žiadosti na štúdium jazykového kurzu sa nemusí pripájať doklad o finančnom krytí. Do online žiadosti je ale potrebné uviesť dostatočnú finančnú čiastku, ku ktorej budeš mať po celú dobu pobytu v Austrálii prístup. Aj v tomto prípade však má imigračný úrad právo vyžadovať dokladovanie finančného krytia. To isté platí aj pri vízových žiadostiach, ktoré sa vzťahujú na štúdium odborného kurzu (VET) či na štúdium na univerzite.

Finančné krytie zohráva jednu z kľúčových úloh pri podávaní žiadosti o študentské víza. Pokiaľ by si nebol schopný/á na vyžiadanie ambasády toto krytí doložiť, mohlo by to viesť k zamietnutiu víz.

 

Preukázanie finančných prostriedkov na študentské víza do Austrálie

Ako sa dokladá finančné krytie?

 • Na žiadosť austrálskeho imigračného úradu musia študenti doložiť bankové výpisy, z ktorých je zrejmé, že pre štúdium v Austrálii majú k dispozícii finančné prostriedky v požadovanej výške. Bankové výpisy nesmú byť staršie než 28 dní od doby podania elektronickej žiadosti.
 • Študent dokladá bankou overené naskenované kópie výpisov. 
 • Imigračný úrad má povinnosť po obdržaní požadovaných dokumentov zaslať študentovi vyrozumenie  - spravidla do 28 dní emailom.
 • Imigračný úrad si môže takisto vyžiadať potvrdenie o zdroji finančného krytia - napr. výplatné pásky, daňové priznania alebo potvrdenie o pôžičke. 
 • Pokiaľ študent nemá dostatok finančných prostriedkov, môže požiadať o finančné krytie svojich blízkych (napr. rodičov a iných príbuzných) a k výpisom z účtu pripojiť prehlásenie - tzv. Statutory declaration, v ktorom príbuzní deklarujú finančnú podporu študenta. 
 • V prípade vyžiadania si potrebných dokumentov pre preukázanie finančného krytia dokumenty spoločne zhromaždíme a priložíme k online žiadosti
 • Študent má povinnosť si v tomto čase pravidelne kontrolovať svoju emailovú schránku vrátane spamu.
 • Pokiaľ by bolo na stránkach imigračného úradu uvedené, že študent musí preukázať finančné krytie, je potrebné ho k žiadosti priložiť, v opačnom prípade môže byť žiadosť na mieste zamietnutá!

 

Aké vysoké finančné krytie musíš dokladať?

Položka finančného krytia

Výška krytia

Hlavný žiadateľ/študent na rok pobytu

$20.290 AUD

Hlavný žiadateľ/študent na mesiac pobytu

$1.690 AUD

Partner na rok pobytu

$7100 AUD

Školo-povinné dieťa na rok pobytu (5-18 rokov - v Austrálii sa škola začína už od 5.roku)

$8.000 AUD

Školo-nepovinné dieťa na rok pobytu

 

$3.040 AUD
 

Spiatočná letenka na osobu

$2.000 AUD

Do finančného krytia sa ráta aj neuhradené školné do obdobia 12 mesiacov  

 

Najnovšie je možné doložiť ročný príjem žiadateľa, jedného alebo obidvoch rodičov žiadateľa vo výške aspoň $60.000 AUD. V prípade študenta, s ktorým ide ako doprovod člen rodiny, musí čiastka dosahovať minimálne $70.000 AUD. Je pritom potrebné, aby bola čiastka preukázaná oficiálnymi dokumentmi (napríklad daňovým priznaním).  

 

Modelový príklad

Môžeme si uviesť príklad, kde študent pôjde na kurz angličtiny, ktorý bude trvať 7 mesiacov a celý kurz bude mať vopred uhradený. Finančné krytie sa v tomto prípade vypočíta nasledovne:

Položka

Čiastka

8 mesiacov pobytu: 1 690 AUD x 8 (7 mesiacov štúdia + 1 mesiac prázdnin)

$13.520 AUD

Náklady na letenku

$2.000 AUD

Celková čiastka na finančné krytie

$15.520 AUD

Predlžovanie víz

Kedy by som mal/a začať s predlžovaním študentských víz v Austrálii?

Vzhľadom k tomu, že pred vlastným podaním žiadosti je spravidla potrebné nájsť si vhodnú školu, zaplatiť tam požadované školné a pripraviť potrebné dokumenty, odporúčame Vám navštíviť našich poradcov Information Planet približne 1-3 mesiace pred ukončením Vašich končiacich sa študentských víz.
Naši poradcovi Vám bezplatne zabezpečia podanie požadovanej žiadosti o predĺženie študentských víz a pomôžu s celou súvisiacou procedúrou.

 

Aký je postup žiadosti o predĺženie víz?

 1. Výber školy - poradcovia v našich austrálskych kanceláriách v Sydney, Perthe, Melbourne a Brisbane Vám radi poradia vybrať tú najvhodnejšiu alternatívu.
 2. Platba školného a študentského poistenia OSHC - spravidla Medibank Private
 3. Vystavenie Letter of Confirmation, takzvané "E-COE", vystavené školou po zaplatení školného - toto je najdôležitejší dokument k žiadosti o študentské víza v Austrálii
 4. Elektronická žiadosť o predĺženie študentských víz

 

Čo potrebujete k podaniu žiadosti o predĺženie víz?

Študent musí mať pri podávaní žiadosti pri sebe:

 • Platný cestovný pas
 • ECOE (zaistí naša agentúra)
 • Povinný poplatok Austrálskej ambasáde 575 AUD (je ho možné zaplatiť buď v hotovosti v našej kancelárii alebo vlastnou kreditnou kartou)

Elektronická žiadosť sa podáva spoločne s poradcom Information Planet pri osobnej asistencii študenta. Študent je zodpovedný za uvedenie/kontrolu správnych údajov v online žiadosti.

 

Čo nasleduje po podaní žiadosti o predlženie víz?

Po podaní žiadosti cez online ImiAccount obdrží študent informačný email od imigračného úradníka, že žiadosť bola prijatá. Email obdrží študent do 28 dní od podania žiadosti. V tejto dobe má študent povinnosť kontrolovať si pravidelne svoju emailovú schránku, vrátane spamov a "junk" mailov.

Vo výnimočných prípadoch môžu byť študenti požiadaní imigračným úradníkom o doloženie ďalších podkladov pre predlženie víz - študent dostane do 28 dní od podania elektronickej žiadosti email od imigračného úradníka, kde je uvedené, čo je povinný doložiť.

Študenti spravidla musia v tom prípade doložiť:

 • Potvrdenie o doterajšom štúdiu, tzv. COE - Confirmation of Enrolment (dokladajú sa všetky COE za celú dobu štúdia)
 • Potvrdenie o zaplatení študentského poistenia OSHC alebo kópiu kartičky z poisťovne (napr. Medibank / AHM kartička), študentské poistenie musí byť zaplatené na celú dobu štúdia (resp. na 12 mesiacov)
 • Kópiu bio-strany z cestovného pasu (strana s Vašou fotkou a základnými údajmi)
 • Finančné krytie - cca. ročné krytie $20290 AUD + doplatok školného do jedného roku (bez už zaplatenej čiastky) + náklady na spiatočnú letenku (finančná čiastka rovnajúca sa cene letenky - minimálne $2 000 AUD)

 

Ako sa preukazuje finančné krytie?

Študenti musia predložiť bankové výpisy, z ktorých je zrejmé, že majú finančné prostriedky v požadovanej výške.

Bankové výpisy nesmú byť staršie ako 28 dní od podania elektronickej žiadosti.

Pokiaľ študent nemá dostatok finančných prostriedkov, môže požiadať o krytie svojich blízkych (napr. rodičov, kamarátov), kde sa musí vyplniť tzv. Statutory declaration a overiť notársky podpis majiteľa účtu. Predkladajú sa väčšinou originálne overené naskenované kópie, popr. študent zažiada o zaslanie originálov zo Slovenska.

Ďalší postup po zhromaždení potrebných podkladov pre žiadosť

Ďalší postup je:

 • Zaslanie všetkých požadovaných dokumentov poštou či emailom. Pre zaslanie elektronickou poštou sa všetky dokumenty naskenujú a zašlú na emailovú adresu danému imigračnému úradníkovi.
 • Imigračný úrad má povinnosť zaslať študentovi po obdržaní požadovaných dokumentov vyrozumenie do 28 dní emailom. V tejto dobe má študent povinnosť kontrolovať si pravidelne svoju emailovú schránku, vrátane spamov a "junk" mailov.

Partnerské víza

Čo sú to "partnerské víza"?

Je to druh študentských víz do Austrálie, ktoré sú vhodné pre partnerské či manželské páry a ich deti v prípade, ak sa rozhodnú spoločne odletieť do Austrálie. Aby mohli o tento druh víz partneri či manželia žiadať, musí jeden z nich v Austrálii študovať (v texte ďalej uvádzame ako "študent/hlavný žiadateľ").

Študentova rodina môže so študentom odísť do Austrálie na študentské víza. Tzv. "dependantom" alebo tiež "de facto partnerom" môže byť manžel či manželka, partner či partnerka a ich deti do 18 rokov. Partneri, ktorí nie sú manželia, musia preukázať, že spolu žijú v spoločnej domácnosti po dobu minimálne 1 roka a obaja sa finančne podieľajú na  chode domácnosti. 

Austrálska ambasáda rozlišuje definíciu partnerského vzťahu (používa sa označenie "de facto relationship") a vzťahu priateľa/priateľky práve podľa toho, že partneri spolu preukázateľne žijú 12 a viac mesiacov na rovnakej adrese a zdieľajú spolu všetky náklady na ich spoločnú domácnosť.

 

Fakty o partnerských vízach do Austrálie:

 • Študovať a teda aj platiť za štúdium musí iba jeden z partnerov.
 • Hlavný žiadateľ (študent) získava víza s pracovným povolením na 40 hodín/14 dní a neobmedzené pracovné povolenie počas prázdnin. 
 • Študent a jeho dependant sa nemôžu vymeniť počas doby, na ktorú majú platné víza. Výmena je možná až pri novej žiadosti o víza.
 • Nezosobášené páry musia preukázať minimálne 1 rok spoločného spolužitia.
 • De facto partner/dependant môže takisto študovať, maximálne však po dobu 12 týždňov počas celého pobytu.
 • De facto partner/dependant získava automaticky pracovné povolenie na celú dobu pobytu s obmedzením na 40 hodín za 14 dní.

Tieto víza zahŕňajú nasledujúce poplatky (platia sa austrálskej ambasáde):

 • Hlavný žiadateľ (študent) - vízový poplatok $575 AUD
 • Partner študenta (dependant) - poplatok za víza je $430 AUD
 • Dieťa do 18 rokov - poplatok za víza je $140 AUD

 

Preukázanie vzťahu

Ako preukázať váš spoločný vzťah pre potreby partnerských víz?

Manželské páry majú nárok na partnerská víza po doložení notársky overenej kópie sobášneho listu. Tento dokument musí byť preložený do angličtiny od oficiálneho prekladateľa. 

Pre získanie tohto druhu víz pre partnerov je potrebné preukázať minimálne 1 rok spoločného spolužitia. Je nutné doložiť, že žijete spolu v spoločnej domácnosti. Dôležité sú tiež dôkazy o tom, že partneri sú schopní vzájomne sa o seba postarať a že napr. majú spoločný účet. Odporúča sa takisto doložiť ďalšie dokumenty, ktoré potvrdzujú, že naozaj žijete spoločne na jednej adrese - napríklad telefónne účty, účty za elektrinu, občianske preukazy, vodičské preukazy s rovnakou adresou a pod. Nápomocné môžu byť aj vaše spoločné rezervácie leteniek, dovolenky, spoločné fotografie atď. 

 

Dokumenty na preukázanie spoločného vzťahu

V dole uvedenej tabuľke nájdeš súhrn dokumentov, ktorými môžeš preukázať váš spoločný vzťah. Nie je potrebné mať všetky vymenované dokumenty, jedná sa len o príklady dokumentov, ktoré možno použiť. Pri väčšine dokumentov sa vyžaduje preklad do angličtiny od oficiálneho prekladateľa.

Použiť aktuálnu tabuľku, ktorá je na našej stránke! (Dokumenty preukazujúce spoločný vzťah...)

 

Preukázanie finančných prostriedkov

Životné náklady a preukázanie dostatočných finančných prostriedkov pri žiadosti o partnerské víza do Austrálie

Zahraniční študenti sú povinní pri žiadosti o študentské a partnerské víza preukázať, že majú prístup k dostatočným finančným prostriedkom.

Austrálska ambasáda sa takto snaží uistiť, že študenti budú schopní pokryť si svoje životné náklady v Austrálii. Tieto finančné prostriedky by mali stačiť na pokrytie nákladov na cestu, školné, všetky závislé osoby a životné náklady. 

Viac informácií na túto tému nájdeš v samostatnej sekcii FINANČNÉ KRYTIE.

 • Žiadatelia preukazujú finančné prostriedky na krytie týchto výdavkov maximálne na jeden rok života v Austrálii
 • V prípade, ak má austrálska ambasáda pochybnosti o možnostiach prístupu žiadateľa k finančným prostriedkom, žiadateľ môže byť vyzvaný ku doloženiu ďalších informácií.
 • Študent musí vždy preukázať, že má k financiám okamžitý prístup (nemôže sa teda jednať napr. o stavebné sporenie).
 • Ak máš napr. bankový úver, musíš preukázať, že tieto prostriedky boli uložené na bankový účet, na ktorý máš neobmedzený prístup (bežný účet). Ďalej musíš preukázať, že máš finančné možnosti na splácanie úveru a to nielen pred odchodom do Austrálie ale aj počas pobytu v Austrálii.
Austrálska ambasáda zohľadňuje niekoľko ďalších faktorov pri posudzovaní, či majú žiadatelia o víza preukázané finančné prostriedky skutočne k dispozícii pre okamžité použitie. Medzi tieto faktory môžu patriť:
 • predchádzajúca finančná, študijná, pracovná a imigračná história žiadateľa
 • história zamestnania žiadateľa alebo osoby, ktorá mu poskytuje finančnú podporu (napríklad schopnosť zhromaždiť požadované prostriedky)
 • použitý zdroj príjmu (napr. hotovosť alebo bankový úver)

 

Finančné nároky k žiadosti o študentské/ partnerské víza

Finančné nároky 

Na pobyt v Austrálii je potrebné preukázať finančné krytie na hlavného žiadateľa (študenta) vo výške

$1.690 AUD/na mesiac
$20.290 AUD/na rok pobytu a dlhšie

Finančné prostriedky na spiatočnú letenku na všetkých žiadateľov

$2.000 AUD/za osobu

Finančné náklady na partnera - dependanta k hlavnému žiadateľovi o študentská víza

$7.100 AUD/za rok

Finančné náklady na deti v školskom veku 5 -18 rokov (v Austrálii sa začína v škole už od 5 rokov)

$8.000 AUD/za rok

Finančné náklady na deti v predškolskom veku

 $3.040 AUD/ročne
 

FAQ

Najčastejšie otázky na študentské víza do Austrálie

 

Čo mi umožňujú študentské víza a aké sú ich podmienky?

 • Podmienky študentských víz sa týkajú predovšetkým povinnej dochádzky a obmedzených možností práce pri štúdiu. 
 • Vo všeobecnosti sa dá povedať, že študentské víza sú vhodné  pre tých žiadateľov, ktorí chcú v Austrálii študovať dlhšie než 3 mesiace a pritom mať povolenie pracovať 40 hodín za 2 týždne počas doby štúdia a neobmedzene počas doby prázdnin (prázdniny medzi kurzami môžu byť dlhé až do doby 8 týždňov).

Ako dlho trvá vybavenie víz?

Vybavenie študentských víz je úzko prepojené s vybavením samotného štúdia. Žiadanie o študentské víza je podmienené  zaplatením školného za Tebou zvolený kurz resp. kurzy.

 • Doba vybavenia pobytu a víz je dosť individuálna. Záleží, či chceš študovať odborný kurz alebo angličtinu, ako rýchlo si vyberieš danú školu alebo ako dlho bude trvať prevod peňazí za školné.
 • Optimálne je začať všetko vybavovať minimálne 2-3 mesiace pred plánovaným odletom.
 • Je potrebné vybrať školu a zaplatiť školné. Po splnení potrebných náležitostí sa môže podať žiadosť o víza, zarezervovať ubytovanie či letenku. Po odoslaní online vízovej žiadosti na ambasádu príde vyjadrenie od ambasády, ktoré trvá cca 3-4 týždne (v niektorých prípadoch aj skôr).

Ako dlho platia študentské víza?

Platnosť študentských víz závisí od dĺžky Tvojho štúdia. Doba platnosti študentských víz je o jeden mesiac dlhšia od dátumu skončenia Tvojho študijného kurzu (v prípade, ak dĺžka štúdia trvá po dobu do 10 mesiacov) alebo o 2 mesiace dlhšia v prípade kurzu dlhšieho než 10 mesiacov. Ak si napríklad zvolíš 6 mesačný kurz, víza budú platné na dobu 7 mesiacov, pri ročnom kurze dostaneš študentské víza až na 14 mesiacov.

Ako je možné predĺžiť si víza a kedy by si mal začať predĺženie víz vybavovať?

 • Štúdium v Austrálii je možné si na mieste predĺžiť tak, že si predplatíš kurzy ďalšieho štúdia a následne zažiadaš o predĺženie víz.
 • Vzhľadom k tomu, že pred podaním žiadosti je spravidla potrebné nájsť vhodnú školu, zaplatiť školné za vybraný kurz, podstúpiť lekársku prehliadku atď. (viď ďalej), poradcom Information Planet odporúčame začať s procesom predlžovania víz cca 1-3 mesiace pred ukončením platnosti Tvojich študentských víz.

Naši poradcovia v Austrálii Ti zdarma zabezpečia podanie vlastnej žiadosti o predĺženie študentských víz a pomôžu s celou procedúrou.

Sú víza limitované vekom alebo národnosťou?

 • Študentská víza nie sú nijako limitované vekom, môže o ne požiadať každý, kto môže v Austrálii študovať (teda aj deti od 6 rokov).
 • V prípade žiadosti o víza pre študentov mladších než 18 rokov je žiadosť trochu komplikovanejšia.
 • Každá národnosť má iné vízové  podmienky.

Môžem získať študentské víza, aj keď som ženatý/vydatá a mám už vlastnú rodinu? Môže so mnou rodina odcestovať?

Áno. Môžeš ísť sám/sama alebo je možné svoje deti/manželku/manžela vziať so sebou.

 • Pokiaľ sú deti vo veku, kedy musia plniť povinnú školskú dochádzku, je potrebné ich na začiatok prihlásiť na štúdium angličtiny alebo - v prípade, ak spĺňajú požiadavky na úroveň angličtiny -  priamo na základnú školu.
 • Tvoj/a manžel/ka môže s Tebou ísť na partnerské víza bez toho, aby študoval/a (študuje len jeden z dvojice). Na tieto víza môže Tvoj/a manžel/ka pracovať 40 hodín za 2 týždne.
 •  Ak máš stáleho partnera/partnerku (hoci nie ste v manželskom zväzku) a spĺňaš stanovené kritériá, máte takisto možnosť zažiadať o partnerské víza.

Musíš mať ku žiadosti o študentské víza zakúpenú letenku?

Nie, nemusíš, ale môžeš byť vyzvaný k preukázaniu finančných prostriedkov na jej zakúpenie. Pokiaľ už máš zakúpenú letenku, v žiadosti môžeš uviesť detaily o letenke. 

Všetko čo Ťa zaujíma o Austrálii

Víza do Austrálie
Všetko o vízach do Austrálie
Štúdium v Austrálii
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy v Austrálii
Detailné profily škôl
Práca v Austrálii
Ako si nájsť prácu v Austrálii
Ubytovanie v Austrálii
Možnosti ubytovania
Cestovanie po Austrálii
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta

Stiahni si našu brožúru o Austrálii© 2015 Information Planet