Študentské víza do Kanady

Požiadavky na získanie víz:

  • vyplnený formulár v anglickom alebo francúzskom jazyku
  • platný cestovný pas so strojovo čitateľnou zónou, ktorý bude platný po celú dobu vášho pobytu v Kanade a aspoň jeden deň po návrate
  • fotografia vo formáte jpg - požiadavky na fotografiu sú podobné ako pri fotení na pas - primeraná kvalita, bez tieňov v pozadí, záber na hlavu a plecia, neutrálny výraz
  • doklady o finančnom zabezpečení počas pobytu v Kanade ako napríklad originály výpisov z účtu
  • doklad o zaplatení poplatku za posúdenie žiadosti - cena posúdenia žiadosti je 150 CAD; poplatok ambasáde je nevratný aj v prípade zamietnutia vašej žiadosti
  • osoby mladšie ako 18 rokov cestujúce bez rodičov alebo inej doprevádzajúcej osoby musia predložiť notársky overený súhlas rodičov (alebo jedného rodiča) s cestou a kópiu rodného listu - tento dokument by malo mať dieťa pri sebe po celú dobu štúdia v Kanade
  • potvrdenie o prijatí na štúdium, do kurzu - dodá naša agentúra

Všetko čo ťa zaujíma o Kanade

Víza do Kanady
Všetko o vízach do Kanady
Štúdium v Kanade
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy v Kanade
Detailné profily škôl
Práca v Kanade
Ako si nájsť prácu v Kanade
Ubytovanie v Kanade
Možnosti ubytovania
Cestovanie v Kanade
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta
+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2023 Information Planet