Víza do Austrálie pre profesný rozvoj

Training and Research visa (subclass 402)

Táto vízová kategória je určená pre záujemcov, ktorí sú už v Austrálii alebo plánujú do Austrálie prísť na prechodnú dobu a zúčastniť sa profesného štúdia alebo výskumu, prípadne pracovať ako hosťujúci akademickí pracovníci, alebo sa zúčastniť špecifického programu profesného rozvoja.

Toto vízum má tri druhy:

  • Occupational Trainee: pre záujemcov, ktorí potrebujú štruktúrované školenie na pracovisku, a na tomto základe si zlepšiť svoje schopnosti a znalosti vo svojom súčasnom zamestnaní, prípadne v oblasti svojho špecializovaného pomaturitného štúdia
  • Professional Development: pre profesionálov, manažérov a vládnych úradníkov pozvaných k účasti na profesionálnom vzdelávacom programe v Austrálii. Program, ktorý obvykle trvá 18 mesiacov, musí byť usporiadaný zamestnávateľom, ktorý sa nenachádza v Austrálii.
  • Research - Výskum: pre profesionálnych akademických pracovníkov, ktorí sú do Austrálie pozvaní austrálskou školou alebo výskumnou organizáciou

Výhody TRA víza:

  • Skúsenosti z kvalifikovanej pracovnej pozície v zahraničí sú veľkým bonusom v profesionálnej kariére
  • Prax v Austrálii vám môže výrazne zlepšiť vaše pracovné skúsenosti a CV
  • Vysoké mzdy v súlade s ocenením, ktoré austrálska vláda schválila pre tento špecifický typ zamestnaní:
  • Pri práci na plný úväzok na profesionálnej pozícii v Austrálii môžte očakávať finančné ohodnotenie v minimálnej výške okolo $45 000 až $80 000 AUD za rok
  • Mzdy sa líšia podľa odboru - najviac sú v Austrálii žiadané pozície v IT, starostlivosť o deti (Child Care), seniorov (Aged Care) a telesne postihnutých (Handicapped-community service), alebo tzv. Community Service, teda sociálna práca a mnoho dalších

 

 

Všetko čo Ťa zaujíma o Austrálii

Víza do Austrálie
Všetko o vízach do Austrálie
Štúdium v Austrálii
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy v Austrálii
Detailné profily škôl
Práca v Austrálii
Ako si nájsť prácu v Austrálii
Ubytovanie v Austrálii
Možnosti ubytovania
Cestovanie po Austrálii
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta

Stiahni si našu brožúru o Austrálii

+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA +421 948 226 097 - KE
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2015 Information Planet