Dane v Kanade

Musím zo svojich príjmov v Kanade odvádzať dane?

Áno, musíte. S platením daní vám môže poradiť koordinátor vašej stáže, alebo váš zamestnávateľ. Obvykle budete platiť tieto dane:

 • Canada Pension Plan (CPP)/Quebec Pension Plan (QPP) - jedná sa o daň približne vo výške 3%, ktorá vám bude zrážaná z platu (obdoba nášho dôchodkového pripoistenia)
 • Employment Insurance (EI)- táto daň je obvykle strhávaná vo výške 3% platu, bohužiaľ u tejto dane nemáte na vrátení nárok, pretože nie ste občanom Kanady (obdoba sociálneho poistenia)
 • Income Tax - daň z príjmov. Daň z príjmov bude najväčšou čiastkou, ktorá Vám bude zrážaná zo mzdy. Obvykle sa pohybuje okolo 17%. Môžete však požiadať o výnimku z jej platenia.

 

Môžem požiadať o vrátenie daňového preplatku?

Daňový systém v Kanade požaduje, aby každá osoba, ktorá mala na jej území príjmy, odvádzala zálohy na daň. Po skončení pracovného pomeru alebo daňového roku môže zamestnanec požiadať o navrátenie preplatku dane.

Daňový poplatník môže o vrátenie preplatku požiadať najskôr po skončení daňového roku, alebo pokiaľ odchádza z Kanady, tak môže tak urobiť ihneď po skončení pracovného pomeru. Daňový rok je zhodný s rokom kalendárnym, teda trvá od 1. 1. do 31. 12. O vrátení tohto preplatku je možné požiadať až 10 rokov so spiatočnou platnosťou.

 

Čo budem pre vrátenie daní potrebovať?

 • Najprv je dôležité, aby Vás váš zamestnávateľ zaregistroval na príslušnom daňovom úrade,
 • SIN (Social Identification Number) číslo,
 • zoznam všetkých Vašich ubytovaní v Kanade,
 • výplatné pásky za celú dobu pobytu v Kanade,
 • všetky platné kontaktné údaje na Vášho zamestnávateľa (adresa, telefón, fax, e-mail, webové stránky).

 

Čo mám urobiť pred odchodom zo zamestnania alebo pred odchodom z Kanady?

 • požiadajte všetkých svojich zamestnávateľov o vydanie celkového vyúčtovania za mzdy, ktoré vám vyplatil
 • dajte svojmu zamestnávateľovi svoju domovskú adresu - on by ju mal odovzdať daňovému úradu
 • zistiť si platné kontaktné informácie na zamestnávateľov

 

Ako môžu študenti získať späť tzv. Income Tax (daň z príjmov)?

Najprv sa presvedčte, že spĺňate nasledujúce podmienky:

 • celková doba Vášho pobytu v Kanade neprekročí 183 dní (teda 6 mesiacov a deň)
 • celkový zárobok je nižší než základná čiastka (6 456 CAD)
 • po návrate z Kanady budete i naďalej študent/študentka denného štúdia na VŠ či VOŠ

 

Využite služieb poradenskej firmy Taxback, ktorá Vám sprostredkuje vrátenie daní.

On-line žiadosť a odhad vrátenia daní môžete vyplniť na tejto stránke

 

Všetko čo ťa zaujíma o Kanade

Víza do Kanady
Všetko o vízach do Kanady
Štúdium v Kanade
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy v Kanade
Detailné profily škôl
Práca v Kanade
Ako si nájsť prácu v Kanade
Ubytovanie v Kanade
Možnosti ubytovania
Cestovanie v Kanade
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta
+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2023 Information Planet