Stredná škola v Austrálii

Slnkom zaliate pieskové pláže, surfovanie na vlnách, koralové útesy, rušné veľkomestá so slnkom nad mrakodrapmi, ale aj púšte vo vnútrozemí - to všetko je Austrália, najmenší svetadiel na Zemi.

V rámci programu môžete stráviť rok alebo semester v jednej z najžiadanejších a najatraktívnejších destinácií v rámci Austrálie. Študent si môže školu vybrať na základe svojich vlastných preferencií, záujmov, znalostí angličtiny a iných vlastných kritérií. Austrália je multikultúrna, industrializovaná a moderná krajina s populáciou približne 22 miliónov obyvateľov. Najväčšie mestá a najpopulárnejšie oblasti sa nachádzajú v horúcich prímorských oblastiach s krásnymi plážami. Vzdelávací systém v Austrálii patrí medzi najkvalitnejšie a najinovatívnejšie na svete. Každoročne sem prichádzajú tisíce študentov z Ázie, Európy a Južnej Ameriky študovať na stredných a vysokých školách.

V Austrálii si môžete vybrať, či chcete študovať vo veľkomeste, na vidieku alebo pri pláži. Akademický rok v Austrálii začína v januári a je rozdelený na štyri tzv. Termy. Študent si môže zvoliť ľubovoľnú dĺžku štúdia.

 

 

 

 • Popis programu
 • Vzdelávací systém
 • Ubytovanie
 • Cena programu

Popis programu

Ponúkané lokality

INFORMATION PLANET, ako špecialista na Austráliu, vie ponúknuť stredoškolský program vo všetkých atraktívnych lokalitách Austrálie vrátane Sydney, Melbourne, Gold Coast, Perth, Brisbane a mnohých ďalších. Spolupracujeme priamo s vládnymi agentúrami jednotlivých štátov a ako ich oficiálny partner vám vieme ponúknuť tie najnižšie možné ceny. Zároveň ako bonus môžu naši študenti rátať s podporou našich vlastných 5 kancelárií INFORMATION PLANET. 2 z nich sa nachádzajú v Sydney, potom v Brisbane, Melbourne a Perthe. Takúto podporu nedokáže ponúknuť žiadna agentúra na Slovensku ani v Čechách.

  

Aké požiadavky musíte spĺňať

 • vek 13 - 18 rokov
 • minimálne priemerné študijné výsledky za posledné dva roky štúdia 
 • požadovaná úroveň anglického jazyka je "intermediate"/B2; test z anglického jazyka  môžete vypracovať aj v našich kanceláriách alebo online v pokoji domova
 • dobrý zdravotný stav
 • ochota dodržiavať pravidlá a požiadavky stanovené jednotlivými školami a hostiteľskými rodinami
 • veľká motivácia, pozitívny prístup k programu a snaha prispôsobiť

Väčšina austrálskych škôl štandardne poskytuje:

 • vysoký akademický štandard
 • množstvo individuálnych aj skupinových športov v priestoroch školy alebo v jej blízkosti
 • rôzne oddychové aktivity a krúžky (fotografovanie, divadlo, diskusie, spoločenské kluby, hudba atď.)
 • školské výlety (v okolí aj do zahraničia)
 • odborné poradenstvo
 • náboženskú výchovu (najmä na katolíckych školách)

a sú vybavené:

 • moderným počítačovým vybavením
 • vedeckými a jazykovými laboratóriami
 • špecializovanými učebňami (technické, hudobné, umelecké, divadelné, kuchynské atď.)
 • knižnicami a študijnými miestnosťami
 • telocvičňami a ihriskami, prípadne bazénmi

Výber školského roku a predmetov

Výber školského roku podlieha niekoľkým kritériám: vek študenta, predchádzajúce školské výsledky, dostupnosť voľných miest na školách, dĺžka štúdia, ciele a očakávania študenta. Výber predmetov závisí od aktuálnych študijných výsledkov študenta, predchádzajúcej skúsenosti s daným predmetom, preferencie študenta, dostupnosti predmetov a voľných miest v jednotlivých triedach na vybranej škole. Vo väčšine prípadov je aj po nástupe na zvolený program možné urobiť dodatočné zmeny vo vybraných predmetoch.

Študenti, ktorí chcú v Austrálii študovať menej ako tri mesiace, nepotrebujú mať študentské víza. Ak však bude ich pobyt dlhší alebo ak možno predpokladať, že sa ich pobyt v Austrálii predĺži na viac než tri mesiace, je v ich vlastnom záujme, aby si o víza požiadali ešte pred príchodom do Austrálie. S celým procesom aktívne asistuje naša agentúra.

V Austrálii môžete študovať na týchto druhoch škôl:

Standard Public Day Schools

 • najbežnejší typ školy v Austrálii
 • sú riadené a finančne dotované štátom
 • sú spoplatnené pre všetkých medzinárodných študentov
 • ponúkajú širokú škálu akademických aj odborných predmetov
 • program zahŕňa ubytovanie v hostiteľskej rodine
 • nachádzajú sa po celej krajine

Standard Catholic Public Day Schools 

 • sú riadené a finančne dotované štátom
 • sú spoplatnené pre všetkých medzinárodných študentov
 • ponúkajú širokú škálu akademických aj odborných predmetov
 • poskytujú náboženské vzdelávanie a akceptujú všetky vierovyznania
 • program zahŕňa ubytovanie v hostiteľskej rodine
 • nachádzajú sa po celej krajine

Private Day Schools

 • sú čiastočne finančne dotované štátom a z veľkej časti tiež prostredníctvom finančných darov
 • určujú si vlastné štandardy a podmienky prijatia 
 • zameriavajú sa najmä na prípravu na univerzitné štúdium
 • študenti sú zvyčajne povinní zapájať sa do športových a spoločenských aktivít
 • ponúkajú širokú škálu akademických aj odborných predmetov
 • výučba prebieha v menších triedach
 • cirkevné / necirkevné školy
 • program zahŕňa ubytovanie v hostiteľskej rodine
 • nachádzajú sa po celej krajine

Private Boarding Schools

 • pomerne málo súkromných škôl ponúka internátne ubytovanie
 • zameriavajú sa najmä na prípravu na univerzitné štúdium
 • výučba prebieha v menších triedach
 • ponúkajú širokú škálu akademických aj odborných predmetov
 • cirkevné / necirkevné školy
 • od študentov sa očakáva zapájanie sa do školských spoločenských aktivít
 • poskytujú bezpečné a priateľské prostredie
 • dávajú možnosť bývať, pracovať a zabávať sa s austrálskymi a inými medzinárodnými študentmi
 • nachádzajú sa po celej krajine

Na verejných a katolíckych školách sú študenti povinní nosiť uniformy každý deň. Tie sú zvyčajne presne špecifikované každou školou. Aj na súkromných (denných aj internátnych) školách sú študenti povinní nosiť školou predpísané uniformy. Na tomto type škôl však študenti nosia dva až tri druhy uniforiem: formálne (výletné), neformálne (letné a zimné). Niektoré školy si môžu uplatňovať aj obmedzenia týkajúce sa doplnkov (náušnice, farba vlasov, tetovanie, brada u chlapcov a pod.). Uniformy nie sú v cene programu a študenti si ich musia zakúpiť po príchode do Austrálie. 

 

Vzdelávací systém

Austrálsky vzdelávací systém

V Austrálii navštevujú žiaci základnú školu 7 rokov. Stredoškolské štúdium trvá ďalších 5 rokov a je rozdelené na dva cykly, na tzv. juniorský a seniorský. V juniorskom cykle, ktorý trvá 3 roky, sa vyučujú všeobecné predmety a seniorský cyklus, ktorý trvá 2 roky, študentov pripravuje na ďalšie štúdium alebo na budúce zamestnanie. V seniorskom cykle sú ponúkané dva typy predmetov: akademické alebo odborné.

Školský rok je v Austrálii rozdelený na 4 štvrťroky tzv. Termy. Medzinárodní študenti môžu absolvovať program v trvaní pol roka alebo rok. Po úspešnom ukončení vybraného programu získajú kredity, ktoré im budú uznané na ich domácej škole. Študenti však môžu v Austrálii absolvovať aj kratší program (bez získania kreditov), ktorý im umožňuje získať odlišnú školskú skúsenosť, zlepšiť si angličtinu a dozvedieť sa viac o austrálskom spôsobe života.

 

Na austrálskych školách možno študovať aj program „International Baccalaureate“. Táto kvalifikácia je následne uznávaná mnohými svetovými univerzitami.

V juniorskom cykle študuje väčšina študentov rovnaké predmety, hoci majú možnosť vybrať si aj predmety podľa vlastného záujmu. V seniorskom cykle si z ponuky predmetov vyberajú 6 predmetov.  

V juniorskom cykle je ponuka predmetov nasledovná: angličtina, práca s počítačom, cudzie jazyky, technická grafika, dejepis, geografia, hudba, divadlo/tanec, základy ekonómie, náuka o spoločnosti, náboženská výchova, umenie, telesná výchova, matematika, veda (fyzika, biológia, chémia)

V seniorskom cykle si študenti môžu vybrať z nasledovných akademických predmetov: účtovníctvo, biológia, ekonómia, letecký priemysel, divadlo, geografia, divadlo/tanec, film, televízia a média, umenie, strojárstvo, domáca ekonomika, chémia, zdravotná výchova, staroveké dejiny, angličtina, poľnohospodárstvo, obchodná komunikácia a technológie, grafika.

V Austrálii sú študenti hodnotení počas celého semestra prostredníctvom písomných úloh a skúšok na konci každého semestra (v júli a v decembri).

Po ukončení 12. roku štúdia (seniorského cyklu) dostávajú študenti certifikát tzv. HSC, ktorý obsahuje výsledky z jednotlivých absolvovaných predmetov a v prípade potreby aj vyhlásenie o vstupe na tretí (univerzitný) stupeň vzdelávania.

Typický školský deň v austrálskej štátnej škole

Školský týždeň väčšinou začína v pondelok a končí v piatok, hoci niektoré internátne austrálske školy mávajú vyučovanie aj v sobotu ráno. Vyučovacie hodiny prebiehajú od 08:30 do 15:20 a po nich sa študenti venujú športovým a mimoškolským aktivitám.

08:30 – 08:45 kontrola dochádzky
08:45 – 10:00 matematika
10:05 – 11:20 angličtina
11:25 – 12:40 obed
12:45 – 14:00 veda
14:05 – 15:20 práca s počítačom

*Niektoré štátne školy majú dva druhy rozvrhov – študenti môžu začínať vyučovanie ráno o 7:30 a končiť približne o 13:30.

 

 

Ubytovanie

Hostiteľské rodiny

 • platené za ubytovanie študentov
 • starostlivo vyberané na základe návštevy v domácnosti a pohovoru so zástupcami našej partnerskej agentúry
 • študenti sú väčšinou ubytovaní v samostatných izbách vybavených posteľou, skriňou, toaletným stolíkom a priestorom na štúdium
 • ubytovanie v hostiteľských rodinách je poskytované formou plnej penzie (raňajky balíčkový obed a večera) od pondelka do piatku (ak škola poskytuje varené obedy a študent má o ne záujem, musí si za ne priplatiť), v sobotu a v nedeľu sú to raňajky, varený obed a večera
 • ubytovanie zahŕňa štandardné vybavenie: sprcha, pranie, použitie telefónu (podľa dohody s hostiteľskou rodinou), prístup do spoločných obytných priestorov, použitie počítača na študijné účely (nie všetky rodiny poskytujú počítač a internet) atď.
 • poskytujú medzinárodným študentom vynikajúcu starostlivosť a pocit ozajstného domova (spoločné trávenie víkendov, výlety, rodinné oslavy atď.)
 • od študentov sa očakáva úctivé a slušné správanie; rešpektovanie kultúrnych rozdielov, súkromia a večierky; udržiavanie poriadku v jednotlivých obytných priestoroch (prípadne pomoc s menšími domácimi prácami)

    

Ubytovanie na internátoch

 • v Austrálii je relatívne malý počet internátnych škôl, ktoré majú pomerne obmedzené možnosti ubytovania, z tohto dôvodu je lepšou voľbou ubytovanie v hostiteľskej rodine
 • internátnym študentom je poskytované ubytovanie v dvoj- až štvorposteľových izbách (na každom poschodí sa nachádza spoločná kúpeľňa)
 • každý internátny študent má k dispozícii vlastnú posteľ, stôl, skriňu a obliečky
 • internátni študenti tiež môžu využívať spoločenskú miestnosť s televízorom, chladničku, prípadne pripojenie na internet
 • v prípade zmiešaných internátov sú dievčenské a chlapčenské izby oddelené
 • v každom internáte sa nachádza aj dozor, čiže osoba zodpovedná za dohliadanie na a starostlivosť o internátnych študentov
 • väčšina internátov zamestnáva upratovací personál, ale študenti sú zodpovední za udržiavanie poriadku na svojich izbách
 • vybavenie na internátnych školách nie je nevyhnutne veľmi luxusné, ale je vždy čisté a pohodlné
 • internátne ubytovanie je pravidelne kontrolované Ministerstvom zdravotníctva
 • počas prázdnin sú internátne školy zatvorené (možnosť ubytovania v rodine)
 • ideálnym kandidátom pre internátnu školu je extrovertný, nezávislý a spoločenský študent, ktorý obľubuje športy a nepotrpí si na luxus

Cena programu

Orientačné ceny jednotlivých programov

Standard Public Day School / Standard Catholic Public Day School s ubytovaním v rodine - od AUD 22 990 / školský rok

Cena okrem typu programu závisí aj od preferovanej lokality. Ohľadom presnej ceny programu nás, prosím, kontaktujte

V cene programu je zahrnuté

 • prípravné materiály
 • pred-orientačné stretnutie
 • ubytovanie v starostlivo vyberanej hostiteľskej rodine
 • umiestnenie a vzdelávanie
 • pomoc s vybavením víz
 • pomoc s vyhľadaním vhodného dopravného spojenia
 • kontakt a starostlivosť pracovníka našej partnerskej agentúry v okolí školy
 • vyzdvihnutie na letisku a transport
 • diplom po ukončení programu

Prihlasovanie na jednotlivé programy

V prípade záujmu o štúdium na austrálskej škole je v rámci vybavovacieho procesu potrebné predložiť tieto dokumenty:

 • kompletne a čitateľne vyplnenú prihlášku
 • kópiu rodného listu študenta, 2 fotografie študenta a 2 rodinné fotografie, kópie vysvedčení z dvoch posledných rokov a vypracovaný test z anglického jazyka (test sa vypracuje v našej kancelárii alebo online)
 • zmluvy týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, správania sa študenta, súhlasu rodičov, pravidiel a požiadaviek školy a hostiteľskej rodiny

Do programu je možné prihlásiť sa v štyroch termínoch:

 • do konca októbra (so začiatkom štúdia v januári)
 • do konca februára (so začiatkom štúdia v apríli)
 • do konca mája (so začiatkom štúdia v júli)
 • do konca júna (so začiatkom štúdia v októbri)

Samozrejme, našim klientom odporúčame, aby sa prihlásili čím skôr, čo zaručí väčší výber škôl. 

Pre bližšie informácie ohľadom prijímacieho procesu nás neváhajte kontaktovať

 

Prečo si zvoliť štúdium na strednej škole v Austrálii?

 • Austrália je jednou z mála krajín, kde je úroveň vzdelávania kontrolovaná štátnymi aj federálnymi úradmi, čo je pre študentov zárukou vysokej kvality vzdelania.
 • Austrália je krajina, ktorá sa v prieskumoch mapujúcich životnú úroveň obyvateľov pravidelne umiestňuje na najvyšších priečkach.
 • Austrálske mestá sú moderné, kozmopolitné a pokrokové, zatiaľ čo pláže a odľahlejšie časti krajiny ponúkajú skvelú príležitosť na oddych a prebádanie nádherných prírodných krás.
 • Nové prostredie a škola dáva študentom možnosť spoznať ľudí z odlišných kultúr, nájsť si množstvo priateľov, osamostatniť sa a zažiť neopakovateľné dobrodružstvo.

 

Stiahnite si zdarma brožúru "ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ"

Zaži High School

v tých najatraktívnejších destináciách

USA
Americký sen máš na dosah !
Austrália
High School v krajine klokanov!
Kanada
Zaži to pravé kanadské dobrodružstvo
Nový Zéland
Zaži krajinu Pána prsteňov!
Anglicko
Uži si Londýn a iné krásy Anglicka!
Írsko
Spoznaj čaro malebného Írska !


© 2023 Information Planet