Imigrácia do Kanady

Imigrácia do inej krajiny nikdy nie je úplne jednoduchá a takisto to je aj v prípade Kanady. Avšak možnosť emigrovať do Kanady skutočne existuje. Než sa rozhodnete pre emigráciu, je nutné zvážiť mnoho okolností. Okrem iného taktiež to, aký imigračný program zvolíte. V Kanade je niekoľko spôsobov, ako získať trvalý pobyt (permanent residency).

Z celého radu najviac využívaných programov, sme pre Vás pripravili informácie o nasledujúcich:

 • Skilled Workers and Professionals - pre osoby, ktoré sa chcú usadiť a pracovať v Kanade.
 • Canadian Experience Class - pre osoby, ktoré aktuálne pracujú, pracovali alebo promovali v Kanade.

Ďalšími často používanými programami sú:

 • Provincial nominees - v prípade, že provincia potrebuje urgentnú podporu v oblasti pracovnej, vzdelanostnej alebo ekonomickej, ponúkne možnosť imigrácie,
 • Family class - v prípade, že máte kanadské občianstvo alebo trvalý pobyt, môže sa za vami prisťahovať rodina, kvôli finančnej podpore,
 • Business Immigration Program - program pre skúsených podnikateľov, ktorí v Kanade plánujú investovať, podnikať, zakladať živnosť.

 

Skilled Workers and Professionals

Skilled Workers Program predstavuje jeden z najrozšírenejších spôsobov získania trvalého pobytu v Kanade. Je to program pre osoby, ktoré sú vybrané na základe schopnosti stať sa v Kanade ekonomicky aktívnymi. Žiadatelia však musia spĺňať požadované kritéria, medzi ktoré patrí napríklad:

 • ponuka konkrétnej pracovnej pozície
 • alebo aspoň jeden rok práce ako temporary foreign worker alebo medzinárodný študent
 • alebo ste pracovník, ktorý má aspoň jednoročnú skúsenosť na pozícii z tohto zoznamu tu
 • ďalej musia mať všetci žiadatelia ročnú pracovnú skúsenosť za posledných 10 rokov

Ak splníte kritériá uvedené vyššie, potom bude ďalej posudzované:

 • vaše vzdelanie,
 • pracovné skúsenosti,
 • znalosť angličtiny alebo francúzštiny,
 • vek,
 • adaptabilita,
 • či ste si dopredu zaistili prácu v Kanade.

 

Čím sa vyznačuje Skilled Workers and Professionals?

Jedným z najdôležitejších kritérií je preukázanie odbornej spôsobilosti, tzv. skill assessment a schopnosti byť ekonomicky aktívny a adaptabilný.

 

Canadian Experience Class

Canadian Experience Class je program určený pre dočasných zahraničných pracovníkov alebo pre zahraničných študentov, ktorí v Kanade ukončili určitý typ post-sekundárneho vzdelania (VOŠ, VŠ...). Osoby, ktoré spĺňajú tieto podmienky, budú považované za vhodných kandidátov - poznajú kanadskú spoločnosť, kultúru, jazyk.

 

Aké sú kritéria, ktoré žiadatelia musia splniť?

byť buď:

 • zahraničný pracovník, ktorý v Kanade pracoval po dobu 2 rokov a viac, alebo
 • zahraničný študent, ktorý promoval na kanadskej škole post-sekundárneho vzdelávania a aspoň jeden rok pracoval
 • vykonávať prácu a štúdium s platným povolením
 • požiadať si o pridelenie trvalého pobytu, pokiaľ ste v Kanade, alebo do 1 roku od návratu

Ak splníte kritéria uvedené vyššie, potom bude ďalej posudzované:

 • vaše vzdelanie,
 • pracovné skúsenosti,
 • znalosť angličtiny nebo francúzštiny,
 • vek,
 • adaptabilita.

Viac informácií nájdete na špecializovanej stránke Imigračného úradu kanadskej vlády tu

Všetko čo ťa zaujíma o Kanade

Víza do Kanady
Všetko o vízach do Kanady
Štúdium v Kanade
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy v Kanade
Detailné profily škôl
Práca v Kanade
Ako si nájsť prácu v Kanade
Ubytovanie v Kanade
Možnosti ubytovania
Cestovanie v Kanade
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta
+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2023 Information Planet