Imigrácia na Nový Zéland

Aké sú podmienky imigrácie na Nový Zéland

Imigrácia alebo vybavenie trvalého pobytu je záležitosť pomerne obtiažna. Samotný imigračný úrad na svojich stránkach síce píše, že Nový Zéland víta nových obyvateľov - ľudí, ktorí do ich krajiny prinesú hodnotné skúsenosti, schopnosti, rozvoj podnikania alebo investovanie finančných prostriedkov, ďalej potom umožňujú rezidentom a občanom podporovať svoje rodiny a ponúknuť im život na Novom Zélande, avšak majte na pamäti, že akékoľvek jednanie s imigračnými úradmi je komplikované a musíte postupovať obozretne.

Pokiaľ sa pre emigráciu rozhodnete, môžete si vybrať z nasledujúcich programov:

 • Skilled Migrant Category - na základe bodového systému bude rozhodnuté, či máte požadované schopnosti a skúsenosti
 • Business and Investment Category - program pre skúsených podnikateľov, ktorí na Novom Zélande plánujú investovať, podnikať, zakladať živnosť.
 • Family Category - v prípade, že má člen Vašej rodiny, partner, blízky príbuzný novozélandské občianstvo alebo trvalý pobyt, môžete sa za ním presťahovať

Skilled Migrant Category

Skilled Migrant Category je program vhodný pre osoby, ktorých schopnosti a zručnosti novozélandská vláda hľadá a ocení. Vďaka SMC existuje možnosť, ako na Nový Zéland emigrovať, trvalo tu žiť a pracovať.

Posudzovanie Vašej žiadosti bude prebiehať na základe získavania bodov, požiadavky sme pre Vašu rýchlu orientáciu zostručnili a zhrnuli do něiekoľkých bodov:
 

 • musíte splniť požiadavky NZ vlády, medzi ktoré patrí napríklad -  vek 20 - 55 rokov (vrátane), spĺňať štandardy zdravia, charakteru a anglickej jazykovej znalosti (IELTS 6,5) pred zahájením procesu
 • Expression of Interest - prvý krok k podaniu žiadosti. Pokiaľ budete mať nárok, môžete podať Expression of Interest (EOI), čo je žiadosť, v ktorej dostávate body za schopnosti, skúsenosti, a sú posudzované ďalšie faktory
 • pokiaľ dostanete 100 a viac bodov, tak žiadosť putuje do tzv. Pool. Každých štrnásť dní, sú zo všetkých EOI nad 140 bodov automaticky vyberaní tí nejlepší k podaniu žiadosti. Potom sú vybraní kvalifikovaní žiadatelia na základe skúseností v zamestnaní.
 • akonáhle bude EOI žiadosť preskúmaná a budete schválený ako dôveryhodný, bude Vám zaslaná výzva k podávaniu žiadosti (ITA). Potom budete musieť doložiť ďalšie dokumenty potvrdzujúce hodnotenie, napr.: zdravotné a policajné osvedčenie, doklad o anglickej jazykovej schopnosti, a dokumentáciu o svojej znalosti tamojších pomerov, pracovných skúsenostiach a tak ďalej...
 • podanie žiadosti, ktorú Vám na žiadosť zašle príslušný imigračný úrad
 • 2 aktuálne fotografie pasového formátu
 • platný cestovný pas a ďalšie ID
 • kompletná lekárska správa vrátane RTG hrudníka
 • rodný list
 • výpis z registra trestov
 • zaplatiť požadované poplatky za prejednanie žiadosti - 500 NZD za EOI, 470 NZD za žiadosť a v prípade schválenia Vašej žiadosti ešte 300 NZD Migrant Levy za každú osobu staršiu ako 5 rokov (príspevok imigrantským organizáciám)
Vzor žiadateľov

Pre vašu predstavu o tom, či môžete podať žiadosť, a ako treba získať body, je na stránkach imigračného niekoľko príkladov potenciálnych žiadateľov. Majú tiež niekoľko obmedzení, ktoré bránia niektorým ľuďom zažiadať o trvalý pobyt. Kliknite sem.

 

Family Category

Môžete zažiadať o možnosť žiť permanentne na Novom Zélande, pokiaľ ste sponzorovaný/á rodinným príslušníkom, ktorý je už občanom alebo rezidentom Nového Zélandu.

Musíte patriť do jednej z nižšie uvedených skupín:
 • Partner - ak ste manželom, alebo manželkou, de facto občana či rezidenta Nového Zélandu.
 • Závislé dieťa - ak ste závislé dieťa s rodičom, ktorý je občanom či rezidentem Nového Zélandu.
 • Rodič - Vaše dieťa, je občanom či rezidentom Nového Zélandu.
 • Brat, sestra alebo dospelé dieťa - ak máte brata, sestru nebo dospelé dieťa, ktoré je občanom či rezidentom Nového Zélandu, alebo tu má trvalé bydlisko.
Podmienky podania žiadosti
 • vyplnenie žiadosti - v anglickom jazyku, paličkovým písmom
 • partner, rodič, brat, sestra alebo dospelé dieťa musí vyplniť a podpísať Sponzorship form
 • doklad o imigračnom štatúte Vášho partnera, rodiča, bratra, sestry či dospelého dieťaťa
 • doklad o príbuzenskom vzťahu
 • zaplatenie poplatku za prejednanie žiadosti - 470 NZD
 • 2 aktuálne fotografie pasového formátu
 • platný cestovný pas a ďalšie ID
 • kompletná lekárska správa vrátane RTG hrudníka
 • rodný list
 • výpis z registra trestov

Pri podávaní žiadosti myslite na to, že všetky dokumenty musia byť originály. Kópie nie sú akceptované a žiadosť Vám kvôli tomu môže byť vrátená. Pre istotu si urobte kópie dokumentov. Akékoľvek potvrdenia, dopisy od zamestnávateľa, doklad o vzdelaní musí byť preložený do angličtiny a byť najlepšie na hlavičkovom papieri s pečiatkou inštitúcie.

 

 

Všetko čo ťa zaujíma o Novom Zélande

Víza na Nový Zéland
Všetko o vízach na Zéland
Štúdium na Zélande
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy na Zélande
Detailné profily škôl
Práca na Zélande
Ako si nájsť prácu na Zélande
Ubytovanie na Zélande
Možnosti ubytovania
Cestovanie na Zélande
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta
+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2015 Information Planet