Pracovné víza na Nový Zéland

Pracovné víza na Nový Zéland

Pracovné víza

Získať klasické pracovné vízum na Nový Zéland nie je úplne jednoduché. Celý proces sprevádza mnoho príprav a dokladanie dokumentov imigračnému úradu. Hľadanie stálej práce a imigrácia na Nový Zéland je pomerne obtiažna, pre viac informácií sa pozrite do sekcie Imigrácia na Nový Zéland.

Pokiaľ chcete na Novom Zélande pracovať, môžete požiadať o niektoré z krátkodobých pracovných povolení:

 

Temporary Work (Krátkodobá práca)

O pracovné povolenie môžete žiadať ak:

 • máte konkrétnu pracovnú ponuku od novozélandského zamestnávateľa,
 • idete na Nový Zéland pracovať na konkrétnu udalosť - napr. veľtrh a pod.,
 • ste študentom na Novom Zélande a chcete získať nielen študijnú, ale aj pracovnú skúsenosť,
 • chcete sa pripojiť k Vášmu partnerovi a pracovať.

V rámci tejto kategórie môžete žiadať o rôzne pracovné povolenia. Vzhľadom k tomu, že nepredpokladáme, že by tento typ víz patril medzi tie najbežnejšie, kliknite prosím sem, kde si môžete vybrať, aká kategória je pre Vás najvhodnejšia. Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, tak nás prosím kontaktujte.

Working holiday (Pracovné prázdniny)

Pracovná dovolenka je jedinečný program, ktorý umožňuje bezdetným ľuďom vo veku 18-35 rokov odcestovať na Nový Zéland. Vyskúšajte si nový spôsob života, spoznajte krásy Nového Zélandu, zažite veľa jedinečných dobrodružstiev.

Detailné informácie o tomto programu nájdete v sekcii Working Holiday víza


Seasonal work in horticulture and viticulture industries (Sezónna práca v záhradníctve a vinárstve)

Recognised Seasonal Employer Policy (RSE)

Toto pracovné povolenie umožňuje krátkodobým pracovníkom zo zahraničia pracovať v oblasti záhradníctva a vinárstva. Ak máte 18 a viac rokov, chcete pracovať v tejto oblasti a máte ponuku od úradom schváleného zamestnávateľa, môžete požiadať o vízum alebo o povolenie v rámci Recognised Seasonal Employer Work Policy.

O pracovné povolenie môžete žiadať ak:

 • máte minimálne 18 rokov
 • máte ponuku na pracovnú pozíciu od novozélandského zamestnávateľa, ktorý spĺňa požiadavky stanovené novozélandskou vládou
 • spĺňate zdravotné požiadavky
 • dokážete reálny záujem o prácu - v motivačnom liste uvediete, prečo máte záujem pracovať na danej pozícii, a aké máte plány po návrate do SR
 • zdravotné poistenie na celú dobu platnosti Vášho víza - poistenie spoločnosťou, ktorá má svojho zástupcu na NZ
 • nachádzate sa mimo územia Nového Zélandu

Podmienky podania žiadosti:

 • vyplnená žiadosť - vypĺňajte ju po anglicky, paličkovým písmom
 • 1 fotografia pasového formátu
 • zaplatenie poplatku za prejednanie žiadosti - 160 GBP alebo 290 NZD
 • motivačný list
 • list s plánmi do budúcnosti (čo plánujete robiť po návrate do SR)
 • kompletnú žiadosť pošlete na adresu novozélandskej ambasády v Londýne

Potrebné dokumenty na stiahnutie:

 

Supplementary Seasonal Employment (SSE) Work Policy

SSE pracovné povolenie môže byť udelené iba ľuďom, ktorí už na území Nového Zélandu sú a nemôže im byť udelené na dobu dlhšiu než 6 mesiacov. Počet miest je obmedzený a prácu musí poskytovať úradmi schválený zamestnávateľ.

Pokiaľ chcete zistiť, či je v danej oblasti, kde se práve nachádzate, ponuka sezónnej práce, kontaktujte koordinátorov. Ich kontaktné údaje nájdete tu.

O pracovné povolenie môžete žiadať ak:

 • máte 18 a viac rokov
 • spĺňate zdravotné požiadavky
 • dokážete reálny záujem o prácu - v motivačnom liste uvediete, prečo máte záujem pracovať na danej pozícii, a aké máte plány po návrate do SR
 • nachádzate sa už na území Nového Zélandu

 

O pracovní povolenie nemôžete žiadať ak:

 • ste už v minulosti SSE povolenie získali
 • ste už mali povolenie v rámci Transitioning to Recognised Seasonal Employer (TRSE)
 • pokiaľ ste v rámci súčasného pobytu na NZ obdržali iné pracovné povolenie (vrátane Working Holiday)

 

Podmienky podania žiadosti:

 • vyplnená žiadosť - vypĺňajte anglicky, paličkovým písmom
 • 1 fotografia pasového formátu
 • zaplatenie poplatku za prejednanie žiadosti - 290 NZD
 • motivačný list
 • kompletnú žiadosť zašlite na najbližší úrad - úrady môžete nájsť tu

 

Potrebné dokumenty na stiahnutie:

 

 

Všetko čo ťa zaujíma o Novom Zélande

Víza na Nový Zéland
Všetko o vízach na Zéland
Štúdium na Zélande
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy na Zélande
Detailné profily škôl
Práca na Zélande
Ako si nájsť prácu na Zélande
Ubytovanie na Zélande
Možnosti ubytovania
Cestovanie na Zélande
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta
+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2023 Information Planet