Študentské víza na Nový Zéland

Pre koho sú vhodné študentské víza na Nový Zéland

Študentské víza sú vhodné pre záujemcov o štúdium na Novom Zélande, ktoré je dlhšie ako 3 mesiace. Tieto víza oprávňujú žiadateľa vstúpiť do krajiny za účelom štúdia, krátkodobo na Novom Zélande žiť a študovať.

Študentské vízum Vám umožňuje pracovať 20 hodín týždenne za podmienok že:

 • Váš kurz trvá minimálne 14 týždňov
 • Škola, na kotrej študujete, musí mať tzv. Category One status

 

Požiadavky na získanie víz:

 • vyplnený formulár v anglickom jazyku (vyplníme v kancelárii IP)
 • platný cestovný pas so strojovo čitateľnou zónou, ktorý bude platný po celú dobu pobytu na Novom Zélande a aspoň jeden deň po návrate
 • pasová fotografia s neutrálnym výrazom, zadná strana fotografie musí obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia a podpis
 • doklady o finančnom zabezpečení behom pobytu na Novom Zélande ako napríklad originály výpisu z účtu za posledných 6 mesiacov. Je potrebné dokladovať 1250 NZD na každý mesiac pobytu na Novom Zélande.
 • doklad o zaplatení poplatku za prejednanie žiadosti - cena prejednania žiadosti 140 GBP; poplatok ambasáde je nevratný aj v prípade zamietnutia Vašej žiadosti, ambasáda si účtuje aj spracovateľský poplatok 19 GBP a 15,35 poplatok za kuriéra, ktorým Vám vrátia pas s vízami.
 • potvrdenie o prijatí na štúdium, do kurzu a potvrdenie o zaplatení štúdia - dodá naša agentúra
 • dopis ambasáde - stručný životopis a hlavne zdôvodnenie, prečo ste sa rozhodli študovať na Novom Zélande
 • výpis z registra trestov - výnimočne môžete byť požiadaný o doloženie trestnej bezúhonnosti
 • pri štúdijných pobytoch dlhších než 6 mesiacov môže byť požadované zdravotné vyšetrenie

Vybavenie žiadosti obvykle trvá 1 mesiac. Myslite preto na plánovaný dátum Vášho odjazdu a začnite s vybavovaním žiadosti s dostatočným predstihom. Žiadosť pre Vás komplet vyplníme a zašleme na novozélandskú ambasádu.

 

Adresa novozélandskej ambasády v Londýne

Immigration New Zealand
Visa Application Centre
Burwood House
14-16 Caxton Street
London
SW1H 0QY
UNITED KINGDOM

 

 

Všetko čo ťa zaujíma o Novom Zélande

Víza na Nový Zéland
Všetko o vízach na Zéland
Štúdium na Zélande
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy na Zélande
Detailné profily škôl
Práca na Zélande
Ako si nájsť prácu na Zélande
Ubytovanie na Zélande
Možnosti ubytovania
Cestovanie na Zélande
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta
+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2023 Information Planet