Všeobecná angličtina v Kanade

Pre koho sú tieto kurzy určené a aké majú úrovne?


Všeobecná angličtina (General English) je určená pre začiatočníkov aj pokročilých. Kurzy umožňujú všeobecné rozšírenie znalosti angličtiny bez konkrétnej špecializácie. Počet úrovní sa na jednotlivých školách líši. Hneď prvý deň absolvujete zaraďovací test, aby ste boli zaradený do správnej študijnej skupiny.


Čo budete v tomto kurze študovať?


Kurzy kladú dôraz na všetky hlavné časti anglického jazyka - konverzácia, písanie, počúvanie, čítanie - reading, writing, listening, and speaking . Väčšina škôl v popoludňajších hodinách ponúka výber zo špecializovaných kurzov napríklad konverzáciu, písanie, atd. Niektoré školy majú tzv. Electives - ponuku tematicky zameraných hodín ako napr. mediálne štúdia, medzinárodné problémy atd.


Kedy tieto kurzy angličtiny v Kanade začínajú?


Začiatky kurzov General English sú obvykle každý mesiac v pondelok (často aj každý pondelok). Prvý pondelok v mesiaci je tzv. Orientation Day, kedy dostanete všetky potrebné informácie o meste a škole. Začiatky kurzov prípravy na Cambridgeské skúšky majú fixný počiatočný dátum.


Ako vyzerá prvý deň v jazykovej škole v Kanade?


Na väčšine škôl absolvujete na začiatku vstupný test, na ktorého základe budete zaradení do triedy zodpovedajúcej Vašej jazykovej úrovni. Tento test je tak písomný, ako aj ústny (pohovor s učiteľom), aby škola získala komplexný prehľad o Vašej angličtine. Podľa výsledku testu Vás koordinátor kurzov zaradí do kurzu zodpovedajúcemu Vašej úrovni angličtiny. Všeobecne sa dá povedať, že čím je škola lepšia, tým viac úrovní angličtiny ponúka.


Musím dodržiavať povinnú dochádzku na kurzy všeobecnej angličtiny v Kanade?


Dochádzka na kurzy nie je povinná, avšak pokiaľ chcete na konci Vášho štúdia získať certifikát o absolvovaní kurzu, musíte sa hodín zúčastňovať.


Čo získam po skončení môjho štúdia?


Po ukončení štúdia dostanete spravidla certifikát, kde je uvedená:

 

  • dosiahnutá úroveň znalosti jazyka
  • celkový počet týždňov štúdia
  • vaša dochádzka do kurzu (koľko % výučby ste absolvovali)

Všetko čo ťa zaujíma o Kanade

Víza do Kanady
Všetko o vízach do Kanady
Štúdium v Kanade
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy v Kanade
Detailné profily škôl
Práca v Kanade
Ako si nájsť prácu v Kanade
Ubytovanie v Kanade
Možnosti ubytovania
Cestovanie v Kanade
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta
+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2015 Information Planet