Príprava na skúšky IELTS a TOEFL v Kanade

Čo vlastne IELTS znamená?

IELTS je skratka pre International English Language Testing System. IELTS je medzinárodne uznávaná skúška vypovedajúca o Vašej celkovej úrovni znalosti angličtiny.

Tato skúška je uznávaná v Austrálii, na Novom Zélande, v USA, v Kanade vo Veľkej Británii aj imigračnými úradmi a profesionálnymi organizáciami.

 

Kedy a kde je možné skúšku absolvovať?

 

IELTS skúšky je možné absolvovať každý týždeň v oficiálnych IELTS testovacích centrách. Je však nutná rezervácia dopredu, aby ste si zaistili možnosť zložiť skúšku.

Pozrite sa na oficiálnu stránku a zistite si, kde je Vaše najbližšie testovacie centrum.

 

O čom táto skúška vypovedá?

 

Skúška sa skladá zo štyroch častí - čítanie, písanie, počúvanie a hovorená časť.

Bodová stupnica IELTS má rozsah 1 - 9 bodov, pre prijatie na univerzitu je spravidla treba 6,0 - 6,5 bodov.

Výsledky IELTS skúšok môžete využiť pri žiadosti o prijatie na univerzitu, na odbornú školu, ale budete ich potrebovať aj ako súčasť žiadosti pre trvalý pobyt v Kanade!

IELTS (International English Language Testing System) - tato skúška má dva typy:

  • Academic IELTS (určený pre študentov, ktorí chcú študovať na univerzite)
  • General IELTS (určený pre študentov, ktorí majú záujem študovať napr. na odbornej škole).

General IELTS

Táto skúška sa odporúča pre kandidátov, ktorí plánujú ísť pracovať či študovať do anglicky hovoriacej krajiny.

Skúška preverí Vašu angličtinu s dôrazom na bežnú konverzáciu v každodennom živote či bežnom pracovnom prostredí.

General IELTS sa taktiež používa ako doklad o úrovni znalosti Vašej angličtiny pri žiadostiach o trvalý pobyt (emigráciu) do Austrálie, Kanady či Nového Zélandu.

Academic IELTS

Výsledky z tejto skúšky vypovedajú, či je kandidát na dostatočnej úrovni pre štúdium na vysokoškolskej úrovni v anglickom prostredí.

Ak teda chcete študovať na univerzite v anglicky hovoriacej krajine, je toto skúška, ktorú budete pravdepodobne potrebovať. Minimálny počet bodov pre prijatie na univerzitu sa spravidla pohybuje medzi 6.5 a 7.5 bodmi.

Kedy začínajú IELTS kurzy?

Prípravné kurzy na IELTS skúšky začínajú na kanadských jazykových školách spravidla každý mesiac. Samotné IELTS skúšky je možné absolvovať každý týždeň v oficiálnych IELTS testovacích centrách. Pre viac informácií kliknite tu.

Čo to je TOEFL?

Je to test overujúci úroveň praktického ovládania angličtiny u adeptov, ktorých rodným jazykom nie je angličtina. Väčšina záujemcov o TOEFL plánuje štúdium v zahraničí na univerzitách. TOEFL je taktiež používaný mnohými certifikačnými organizáciami či štipendijnými agentúrami na hodnotenie úrovne znalosti anglického jazyka.

Kedy a kde je možné skúšku absolvovať?

Skúšku TOEFL je možné absolvovať v oficiálnych testovacích centrách. Mnohé školy majú licenciu na vykonávanie testov, a tak sa môžete pripravovať a absolvovať test priamo na Vami vybranej škole.

Pozrite sa na oficiálnu stránku a zistite si, kde je Vaše najbližšie testovacie centrum.

O čom táto skúška vypovedá?

Výsledky z tejto skúšky vypovedajú, či je kandidát na dostatočnej úrovni pre štúdium na vysokej škole v anglickom prostredí.

Ak teda chcete študovať na univerzite v anglicky hovoriacich krajinách, je toto skúška, ktorú budete pravdepodobne potrebovať.

Tabuľka pokročilosti TOEFL IBT:


0-41  A1-A2
42- 71 B1
72-94  B2
95 a viac C1-C2
 

Kedy začínajú TOEFL kurzy?

Prípravné kurzy na TOEFL skúšky začínajú na kanadských jazykových školách spravidla každý mesiac, ale je potrebné vopred potvrdiť, či sú v danej chvíli otvorené.

Všetko čo ťa zaujíma o Kanade

Víza do Kanady
Všetko o vízach do Kanady
Štúdium v Kanade
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy v Kanade
Detailné profily škôl
Práca v Kanade
Ako si nájsť prácu v Kanade
Ubytovanie v Kanade
Možnosti ubytovania
Cestovanie v Kanade
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta
+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2015 Information Planet