Príprava na Cambridge v Kanade

Čo sú Cambridgeské skúšky?


Tieto kurzy potvrdzujú Vašu celkovú úroveň znalosti angličtiny, jedná sa o medzinárodne uznávané skúšky, ktoré sú často požadované hlavne v Európe, tak pre štúdium, ako aj v zamestnaní.
Kurzy trvajú 10 až 12 týždňov a skladajú sa z 5 častí zameraných na porozumenie čítaného textu, písanie, gramatiku, počúvanie a hovorenie.


Akú úroveň angličtiny sa požaduje pri týchto skúškach?


Cambridge skúšky sú vhodné pre rôzne úrovne znalosti angličtiny, viď ďalej.
Medzi najbežnejšie skúšky patria FCE (First Certificate in English - skúška strednej znalosti angličtiny), CAE (Certificate of Advanced English - pokročilá znalosť angličtiny) a CPE (Certificate of Proficiency in English - veľmi vysoká znalosť angličtiny).


Skúšky sa konajú trikrát (FCA a CAE) alebo dvakrát do roka (CPE), s tomu zodpovedajúcimi nástupnými termínmi do kurzov.


PET (Preliminary English Test)

 

 • najnižší základný
 • na tejto úrovni by ste mali rozumieť písomnej aj hovorenej angličtine v každodennom živote, práci či pri štúdiu,
 • táto skúška je uznávaná niektorými zamestnávateľmi ako doklad Vašej znalosti angličtiny.

FCE (First Certificate in English)

 

 • vyšší základný
 • toto je najobľúbenejšia z Cambridgeských skúšok, túto skúšku by ste spravidla mali mať, ak potrebujete používať angličtinu vo svojej práci či pri štúdiu.

CAE (Certificate in Advanced English)

 

 • pokročilá úroveň znalosti angličtiny,
 • ideálna pre študentov, ktorí potrebujú používať angličtinu na profesionálnej úrovni,
 • študenti by mali byť schopní bez problémov písať aj hovoriť o mnohých komplexných témach.

CPE (Certificate of Proficiency in English)

 

 • najvyššia úroveň angličtiny testovaná v rámci Cambridgeských skúšok,
 • je určená pre študentov, ktorých úroveň angličtiny je blízka úrovni rodného jazyka,
 • skúška je určená pre študentov, ktorí chcú študovať na univerzite či inej inštitúcii vyššieho vzdelania

Všetko čo ťa zaujíma o Kanade

Víza do Kanady
Všetko o vízach do Kanady
Štúdium v Kanade
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy v Kanade
Detailné profily škôl
Práca v Kanade
Ako si nájsť prácu v Kanade
Ubytovanie v Kanade
Možnosti ubytovania
Cestovanie v Kanade
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta
+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2015 Information Planet