Študentské akademické víza F1

Víza do USA typu F1 sú určené pre študentov, ktorí budú v USA navštevovať univerzitu, seminár, konzervatórium, jazykovú školu alebo inú akademickú inštitúciu vrátane základných a stredných škôl. Po prijatí na vybranú školu musí študent zaplatiť školné. Keď je školné riadne zaplatené, škola ako dôkaz vydá potvrdený formulár I-20. Bez tohoto formulára nemôže študent žiadať o víza.

Študenti prichádzajúci do USA so študijným vízom F1 študujú na plný úväzok (denné štúdium), teda nemôžu v USA legálne pracovať.
Víza F1 sa vydávajú na ľubovoľnú dobu podľa dĺžky trvania vášho kurzu. S týmito vízami môžete do USA prísť už 30 dní pred začiatkom kurzu. Táto doba sa nevzťahuje na študentov, ktorí už v štúdiu v USA pokračujú. Tí môžu vstúpiť do krajiny kedykoľvek. Po skončení kurzu môžete zostať v USA ešte ďalších 60 dní. Túto dobu väčšinou študenti využívajú na cestovanie.

Víza F1 sa vzťahujú skôr na dlhodobejšie študijné programy, väčšinou rok a viac.
Deti do 18 rokov žiadajú o víza s rodičmi. Pri vstupe do USA musí dieťa predložiť notársky overené prehlásenie rodičov v anglickom jazyku o tom, kde ich dieťa bude bývať, študovať a kto sa oňho bude v USA starať.

 

Postup pri žiadaní o vízum do USA – F1

 • Výber školy v USA, následné prijatie a zaplatenie školného. Pokiaľ vás škola už príjme, obdržíte formulár I–20, na ktorého základe môžete žiadať o víza.
 • Vyplnenie formulára DS – 160
 • Dohovor osobnej schôdzky na veľvyslanectve. Všetci žiadatelia o neprisťahovalecké víza vo veku od 14 do 79 rokov si musia dohovoriť schôdzku s americkým konzulárnym úradníkom. Veľvyslanectvo nemôže prijať žiadosti žiadateľov, ktorí sa vopred neobjednajú.
 • Zaplatenie poplatku za registráciu v systéme SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) prostredníctvom formulára, ktorý je na stiahnutie tu.
 • Zaplatenie poplatku kuriérskej službe za doručenie pasu s vízom.
 • Osobný pohovor na veľvyslanectve.

 

Dokumenty potrebné na pohovor na veľvyslanectve

 • Cestovný pas
 • Vytlačená stránka formulára DS-160 s potvrdením
 • Originál formulára I-20, ktorý obdržíte od školy
 • Index alebo potvrdenie o štúdiu
 • Doklad o zaplatení poplatku SEVIS
 • Vízový poplatok v českých korunách alebo amerických dolároch podľa aktuálneho kurzu
 • Doklad o zaplatení kuriérskeho poplatku za doručenie pasu s vízom
 • Študenti, ktorí chcú pokračovať v štúdiu, musia doložiť elektronickú kópiu indexu alebo dopis zo súčasnej školy s uvedeným prospechom
 • Fotografiu pasového formátu (5 cm x 5 cm)
 • Obálku s adresou a telefónnym číslom, kam má byť následne váš pas doručený

 

Poplatky za vybavenie víz F1 do USA

 • Žiadatelia o neprisťahovalecké študijné víza do USA typu F1 s formulárom I-20 zaplatia vízový poplatok v hodnote 160 USD.
 • Je nutné tiež kalkulovať s poplatkom SEVIS, ktorý činí 200 USD.
 • K celkovej čiastke je nutné ešte pripočítať poplatok kuriérskej službe za doručenie pasu, a to cca 10 eur.

Vízové poplatky môžete platiť iba v hotovosti (v USD alebo v eurách) na pokladni vízového oddelenia veľvyslanectva. Radšej si pripravte presnú sumu v hotovosti. Poplatky nie je možné platiť platobnými kartami.
 

Formuláre, ktoré cestující s vízami vypĺňajú behom cesty

Ak už cestujete do USA s platnými vízami, obdržíte v lietadle formulár, ktorý musíte vyplniť. Jedná sa o Colnú deklaráciu (CBP form 6059B). Vyplnený formulár odovzdáte imigračnému úradníkovi v USA.

+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA +421 948 226 097 - KE
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2015 Information Planet