Štúdium v Anglicku

Prečo študovať vo Veľkej Británii?

Štúdium vo Veľkej Británii priláka každoročne okolo pol milióna študentov, ktorí si chcú zlepšiť svoju úroveň angličtiny, okúsiť život v kultúrne rozdielnom prostredí, alebo získať niektorý z prestížnych titulov z Oxfordskej, či Cambridgeskej univerzity.

 

Hlavné výhody štúdia vo Veľkej Británii:
 

 • Najväčším lákadlom je bezpochyby jeden z najkvalitnejších vzdelávacích systémov na svete, vďaka ktorému má študent možnosť výberu zo širokej škály jazykových kurzov, stredoškolských i vysokoškolských programov.
 • Rôznorodosť študijných odborov s možnosťou úzkej špecializácie je považovaná za jednu z najväčších výhod štúdia.
 • Príležitosť naučiť sa pravú britskú angličtinu v jednom z kultúrnych centier ostrovného kráľovstva - Londýn, Brighton, Cambridge, Oxford, Edinburgh, Dublin.
 • Vychutnať si nezameniteľnú atmosféru historických centier, zažiť tradičné britské oslavy, ale aj atmosféru svetového bankového centra - Londýna.

 

Čím je britský vzdelávací systém výnimočný/iný?

Porovnanie so štúdiom v SR:

 • Vysoká flexibilita a možnosť profilácie
 • Uprednostňuje sa samostatné štúdium
 • Prioritou je rozvoj schopností užitočných pre uplatnenie absolventov a aplikácia získaných vedomostí
 • Rozdiel nespočíva len v nosení tradičných uniforiem. Pozrite sa, ako sa spôsob výučby vo Veľkej Británii líši od toho slovenského

Podrobnejšie informácie

Čo čakať od britskej školy?
 

 • Na školách sa kladie dôraz na vývoj kritického myslenia, schopnosť argumentácie a formovanie vlastného názoru a jeho prezentácia
 • Od študentov sa nevyžaduje striktné memorovanie, skôr sa dbá o to, aby študent zaujal a obhájil vlastné stanovisko, a tým preukázal, že danej problematike rozumie
 • Od toho sa odvíja spôsob hodnotenia, ktoré sa vyznačuje snahou o čo najväčšiu objektivitu v známkovaní - študenti píšu predovšetkým eseje, ktoré sú následne anonymne opravované a ústne sa takmer vôbec neskúša.    
 • Prístup profesorov k študentom je individuálnejší a vyžaduje väčšiu kooperáciu. Hlavným cieľom výučby je objaviť študentov talent a ten následne ďalej rozvíjať.
 • Pre britské školstvo je typické, že jeho absolventi sú skôr užšie špecializovaní odborníci. Študent sa profiluje už od 16 rokov veku tým, že si zvolí obor, alebo dva a ten študuje naozaj podrobne a do hĺbky
+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme

Špičkové jazykové kurzy

v tých najatraktívnejších mestách

Londýn
Profil mesta a partnerské školy
Edinburgh
Profil mesta a partnerské školy
Brighton
Profil mesta a partnerské školy
Oxford
Profil mesta a partnerské školy
Cambridge
Profil mesta a partnerské školy
Bournemouth
Profil mesta a partnerské školy
Leeds
Profil mesta a partnerské školy
Liverpool
Profil mesta a partnerské školy
Manchester
Profil mesta a partnerské školy
Torbay
Profil mesta a partnerské školy
Worthing
Profil mesta a partnerské školy
Harrogate
Profil mesta a partnerské školy


© 2023 Information Planet