Itchen College

 • Charakteristika školy
 • Študijné programy
 • Ubytovanie
 • Postup vybavovania
 • Cena programu

Charakteristika školy

Itchen College sídli v malebnom prímorskom meste Southampton v južnej časti Anglicka. Patrí medzi stredne veľké školy s približne 1400 študentmi, z ktorých 90% sú Briti. Škola je veľmi populárna medzi medzinárodnými študentmi z celého sveta, ktorí tvoría zvyšných 10%. Areál školy je kombináciou historickej budovy a modernej prístavby a poskytuje študentom veľmi príjemné prostredie na štúdium, či voľnočasové aktivity. Škola má viac ako 100 ročnú tradíciu výuky študentov od 16 do 19 rokov a aj ich medzinárodný program sa teší veľkej obľube. O študentov sa starostlivo stará medzinárodný tím a poskytuje skvelý individuálny prístup ku každému študentovi. Itchen je špičkovo vybavenou školou a jej kampus zahŕňa športové centrum s modernou viacúčelovou športovou halou, indoorovou lezeckou stenou, plne vybavenou posilňovňou a plnohodnotným futbalovým ihriskom. Milovníci umenia ocenia aj vybavenie budovy pre Performing Arts, kde nájdu modernú divadelnú sálu s profesionálnym ozvučením a osvetlením, tanečné štúdio, Apple iMac Suites a profesionálne nahrávacie štúdio. 

Študijné programy

Ponuka predmetov:

Štúdium angličtiny vo forme jazykového kurzu s ostatnými medzinárodnými študentmi je povinnou súčasťou High School Programu na Itchen College. K tomu si môže vybrať 3 až 4 akademické predmety buď z kategórie tradičných britských maturitných predmetov s dôrazom na prípravu na univerzitu (tzv. A-Levels), alebo z kategórie tzv. vocational, čiže odborných predmetov, kde je dôraz na praktické zručnosti (BTEC - Diploma)

  Študent má na výber širokú škálu predmetov, ktoré zahŕňajú predmety, ktoré študoval už aj predtým, ale aj mnoho iných, ktoré vo svojej krajine nemal možnosť študovať (napr. fotografovanie, film a video, tanec, psychológia, právo, šport, environmentalistika, geológia, grafický design, 3D produktový design, IT, kreatívne technológie, anglický/francúzsky/španielsky jazyk a mnohé iné).   

 

Študent študuje buď

 • jeden term (16 týždňov pobytu pre jesenný Term - september až december a 13 týždňov pre jarný Term január až marec)
 • jeden semester (22 týždňov pobytu pre zimný Semester - september až január a 21 týždňov pre letný Semester od januára do mája)
 • 6 mesiacov - (24 týždňov pobytu pre zimný Semester - september až február a 26 týždňov pre letný Semester od januára do júna)

Skúsime stručne predstaviť 2 hlavné varianty predmetov.

A-Level je program, ktorý pripravuje študentov na univerzitu. V UK je to tradičná cesta mladých ľudí, ako sa prepracovať na vysokú školu a je takisto populárnou voľbou pre zahraničných študentov. Študent si vyberá 3-4 predmety podľa vlastnej preferencie. V ponuke je 29 A - Levels predmetov.

 

Odborný kurzy (tzv.vocational, alebo BTEC) je ekvivalentom A-level kurzov, so zameraním viac na praktickú stránku. Ide o rozvoj odborných zručností, ktoré si vyžadujú dané profesie. BTEC kvalifikácie je možné získať v rôznych oblastiach - napr. obchod či podnikanie až po predmety technického zamerania. Väčšinou si ich volí študent, ktorý už vie presne, ktorá konkrétna oblasť ho zaujíma a môže sa na ňu tak plne zamerať. Zároveň preferuje praktickejší prístup k výuke. 

Študent môže kombinovať aj A-Levels aj Vocational BTEC predmety.  

 

Dôležité termíny:

Začiatok šk. roka: začiatok septembra

Koniec šk. roka: koniec júna (dátum závisí od termínov skúšok)

Termín podania prihlášky: do 30.6.

Odporúčaný príchod: 2-3 dni pred začiatkom šk. roka

 

Ubytovanie

Všetky ponúkané možnosti ubytovania sú v bezpečnom prostredí a do 30 minút cesty z centra mesta. Počiatočnú obavu z bývania ďaleko od domova čoskoro vystrieda úžasná skúsenosť z nadviazania nových kontaktov a priateľstiev ako aj učenie sa samostatnosti a zodpovednosti.      

UBYTOVANIE V MIESTNEJ ANGLICKEJ RODINE (HOMESTAY)

Odporúčaná možnosť ubytovania pre študentov vo veku 16-18 rokov. Ide o ubytovanie v miestnej rodine s raňajkami a večerou počas pracovných dní a s plnou penziou cez víkend.

Bývaš v priateľskom, bezpečnom a komfortnom prostredí s vlastnou izbou (každú rodinu osobne navštívil zástupca školy). Pod pojmom „ubytovanie v rodine“ sa myslí okrem štandardného zloženia rodiny – otec, mama a deti, aj alternatíva ako vdova, slobodná matka, pár na dôchodku, ktorého deti už odišli z domu, alebo iba osoba žijúca sama. Hostiteľská rodina môže mať domáceho miláčika. Ubytovanie sa nachádza do 30 minút cesty od školy.

Ubytovanie v rodine zahŕňa:

 • zariadenú izbu
 • ostatné domáce náklady (okrem poplatkov za telefón)
 • raňajky, balený obed a večeru počas školských dní a raňajky, obed a večeru počas víkendov
 • pranie bielizne, výmenu posteľnej bielizne

Ak má študent špecifické požiadavky ohľadom stravy (špeciálna diéta, intolerancia a pod.) a dá o nich škole vopred vedieť, nie je problém vyhovieť jeho požiadavkám.  V týchto prípadoch môže byť vyžadovaný doplatok.

Výhody ubytovania v hostiteľskej rodine:

 • Vlastná izba
 • Podpora zo strany rodiny
 • Neustála komunikácia v angličtine
 • Jedinečná príležitosť zažiť anglickú kultúru na vlastnej koži
 • Spoznáš mesto Southampton a život v ňom

Postup vybavovania

V prípade záujmu o štúdium na strednej škole Itchen College je v rámci vybavovacieho procesu potrebné predložiť tieto dokumenty:

 • záväznú prihlášku do programu
 • kópiu vysvedčenia z posledného ročníka (preklad zabezpečí naša agentúra)
 • kópiu pasu žiadateľa
 • prihlášku na ubytovanie
 • odporúčanie učiteľa angličtiny

Do programu je možné prihlásiť sa do 30. júna (so začiatkom štúdia v septembri). Prihlášky prijaté po tomto termíne budú posudzované na základe dostupnosti voľných miest.

Cena programu

Cena výmenného programu na škole Itchen College sa pohybuje od 6930 GBP na jeden term, od 8 580 GBP na jeden akademický polrok a od 17 500 GBP pri ročnom programe. Pre detailnú kalkuláciu pre vaše preferované dátumy nás neváhajte kontaktovať

V cene máte zahrnuté:

 • administratívne poplatky
 • školné na príslušnú dľžku pobytu - term, semester, 6 mesiacov
 • ubytovanie v hostiteľskej rodine s polpenziou cez týždeň a plnou penziou cez víkend 
 • Orientačné stretnutie so zástupcom školy na oboznámenie sa s prostredím a školou
 • Podpora medzinárodného tímu školy a 24 hodinová telefonická linka v prípade potreby


© 2023 Information Planet