Dane na Novom Zélande

Daňová povinnosť na Novom Zélande

Za výber daní na Novom Zélande je zodpovedný úrad Inland Revenue Department (www.ird.govt.nz). Zdaňuje sa príjem fyzických a právnických osôb, rovnako tak ako spotrebná daň za produkty a služby. Od dane sú oslobodené finančné služby a nájomné.

 

Musím zo svojich príjmov na Novom Zélande odvádzať daň?

Každý, kto žije na území Nového Zélandu viac než 183 dní v priebehu 12 mesiacov, je považovaný za platcu dane (Tax Resident). Počet dní sa sčíta, a tak keď vycestujete a vrátite sa a znovu začnete pracovať, pripočíta sa počet dní k počtu pôvodnému.

 

Aké vysoké dane budem platiť?

  • Spotrebná daň - Goods and Service Tax na všetok tovar - 12,5 %; alkohol, tabakové výrobky a pohonné hmoty majú individuálnu daň
  • Daň z príjmu - Income tax; daň za Vás bude platiť Váš zamestnávateľ, bude ju strhávať z Vašej celkovej mzdy, táto daň sa volá PAYE (pay as you earn) a pokrýva aj nutné úrazové poistenie ACC (Accident Compensation Corporation).

 

Príjem Sadzba dane
0 - 14.000 dolárov 10,5%
14.001 - 48.000 dolárov 17,5%
48.001 - 70.000 dolárov 30%
Viac než 70.000 dolárov 33%
Bez oznámenia celkového príjmu 45%

 

Môžem požiadať o vrátenie daňového preplatku?

Daňový systém na Novom Zélande požaduje, aby každá osoba, ktorá mala na jeho území príjmy po dobu dlhšiu než 183 dní, odvádzala zálohy na daň. Po skončení pracovného pomeru alebo daňového roku môže zamestnanec požiadať o vrátenie preplatku dane.

Daňový poplatník môže o vrátenie preplatku požiadať najskôr po skončení daňového roku, alebo pokiaľ odchádza z Nového Zélandu, môže tak učiniť ihneď po skončení pracovného pomeru. Daňový rok (fiškálny rok) pre väčšinu súkromných osôb trvá od 1. 4. do 31. 3.

 

Čo budem na vrátenie dane potrebovať?

  • IRD number (novozélandské daňové číslo),
  • výpis Personal Tax Summary (tento výpis získate od úradu Inland Revenue Department poštou do niekoľkých dní),
  • výplatné pásky za celú dobu pobytu na Novom Zélande - pre lepšiu prehľadnosť a spätnú kontrolu,
  • všetky platné kontaktné údaje na Vášho zamestnávateľa (adresa, telefón, fax, e-mail, webové stránky).

 

Čo mám spraviť pred odchodom zo zamestnania alebo pred odchodom z Nového Zélandu?

  • požiadajte všetkých svojich zamestnávateľov o vydanie celkového vyúčtovania za mzdy, ktoré Vám vyplatil a uschovajte si všetky kontaktné informácie na svojich zamestnávateľoch
  • o návrat dane si môžete požiadať mesiac pred odjazdom z Nového Zélandu, alebo pokiaľ ste už mimo krajiny do konca fiškálneho roku,
  • vyplňte formulár k návratu dane a zašlite ho poštou na nižšie uvedenú adresu,
  • alebo formulár vyplňte online tu

Adresa úradu:

Inland Revenue Department

PO Box 39010
Wellington Mail Centre
Lower Hutt 5045

Tel.: +64 4 978 0779

www.ird.govt.nz

 

 

Všetko čo ťa zaujíma o Novom Zélande

Víza na Nový Zéland
Všetko o vízach na Zéland
Štúdium na Zélande
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy na Zélande
Detailné profily škôl
Práca na Zélande
Ako si nájsť prácu na Zélande
Ubytovanie na Zélande
Možnosti ubytovania
Cestovanie na Zélande
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta
+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2015 Information Planet