Všeobecná angličtina na Malte

Všeobecná angličtina - General English

Všeobecná angličtina (General English) je program, ktorý ponúka každá jazyková škola. Je totiž určená pre začiatočníkov aj pokročilých. Kurzy umožňujú všeobecné rozšírenie vedomostí angličtiny bez konkrétnej špecializácie.


Na čo sa tento druh kurzu zameriava?

Výhodou tohto kurzu je, že optimálne rozvíja všetky hlavné časti anglického jazyka - konverzáciu, písanie, počúvanie, čítanie - reading, writing, listening, and speaking. Mnoho škôl tiež ponúka niekoľko voliteľných hodín týždenne, kde sa môžete zamerať na špeciálnu slovnú zásobu, hovorený prejav, výslovnosť a pod.


Kedy sa môžem do kurzu zapojiť a ako dlho budem študovať?

Kurzy všeobecnej angličtiny patria medzi najnavštevovanejšie, preto môžete kurz začať každý pondelok. Na Malte je celoročne dostatok študentov, a tak sa otvárajú triedy všetkých úrovní. Minimálna dĺžka kurzu je zväčša 2 týždne a môžete študovať ľubovoľne dlho (s ohľadom na pracovné či iné povinnosti).


Ako vyzerá prvý deň na jazykovej škole na Malte?

Ubytovanie máte u veľkej väčšiny škôl zariadené od nedele a Vaším prvým školským dňom je pondelok. Prvý deň ráno absolvujete vstupný zaraďovací test, podľa ktorého budete zaradený do kurzu. Potom zvyčajne nasleduje prehliadka školy a najbližšieho okolia.

Ako bude vyzerať môj rozvrh?

Školy na Malte ponúkajú rôznu intenzitu štúdia, niektoré vyučujú 20 hodín štúdia týždenne, na iných môžete študovať aj napríklad 30 hodín týždenne a vybrať si voliteľné predmety. Škola zvyčajne začína v 8:45 a končí podľa toho, aké intenzívne štúdium si zvolíte.

Príklad rozvrhu:

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
8:45 - 11:45 Gramatika Čítanie Písanie Počúvanie Gramatika
OBED          
12:15 - 13:45 Počúvanie Voliteľné hodiny Gramatika Voliteľné hodiny Čítanie
PRESTÁVKA          
14:15 - 15:45 Komunikačný kurz - diskusia, prezentácia, hovorený prejav Voľné odpoludnie

 

Musím spĺňať povinnú dochádzku a ako vlastne budem hodnotený/á?

Kurzy angličtiny na Malte samozrejme absolvujete dobrovoľne a tak Vás nikto nemôže nútiť na hodiny chodiť. Zvyčajne ale škola požaduje viac než 80%-nú účasť na hodinách, pokiaľ chcete získať záverečný certifikát. Priebežne budete písať testy, ktoré sú skôr akousi kontrolou pre Vás. Učitelia Vám dajú písomné hodnotenie na konci mesiaca.


Čo získam po skončení môjho štúdia?

Po ukončení štúdia obdržíte spravidla certifikát, kde sú uvedené:

  • dosiahnutá úroveň znalostii jazyka,
  • celkový počet týždňov študia,
  • takisto Vaša dochádzka na kurz (koľko % výuky ste absolvovali).
+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme

Špičkové jazykové kurzy

v tých najatraktívnejších mestách

St. Julians
Profil mesta a partnerské školy
Sliema
Profil mesta a partnerské školy
St.Pauls Bay
Profil mesta a partnerské školy


© 2015 Information Planet