Toronto District School Board

 • Charakteristika školy
 • Ubytovanie
 • Fakty
 • Cena
 • Video

Charakteristika školy

Toronto District School Board je najväčší a kultúrne najbohatší a najrozmanitejší district v Kanade. Školy vítajú študentov z celého sveta a ponúkajú širokú škálu akademických, business, technologických a iných špecializovaných programov na špičkovej úrovni, vyučované vysoko kvalifikovanými učiteľmi. Každá škola poskytuje v prípade potreby medzinárodným študentom jazykové kurzy na všetkých úrovniach angličtiny, aby sa čo najrýchlejšie a hladko vedeli zaradiť do procesu vyučovania.

Stredoškolský program v Ontáriu je založený na kreditnom systéme (9-12 rok). Ministerstvo školstva povoľuje školám udeliť študentom kredity za ich úspešné predchádzajúce vzdelávacie skúsenosti mimo provincie. Ak má študent záujem pokračovať v štúdium na univerzite, musí si vybrať predmety, v ktorých získa Academic Credit. V Ontáriu je 20 univerzít a 25 vyšších odborných škôl, ktoré prijímajú zahraničných študentov na štúdium po strednej škole.

Učitelia a poradcovia pristupujú k potrebám medzinárodných študentov veľmi citlivo. Študenti po nástupe do školy často potrebujú pomoc pri adaptovaní sa na život v novej krajine. Zamestnanci školy hovoria viacerými jazykmi a sú vždy ochotní poskytnúť priateľské poradenstvo v oblasti akademických a osobných otázok, čo vysoko oceňujú najmä študenti a ich rodiny.

Toronto je najväčšie mesto v Kanade a hlavné mesto provincie Ontário. Toto multikultúrne a rozmanité mesto ponúka množstvo atrakcií, medzinárodných osláv a miestnych festivalov, ktoré zdôrazňujú jeho charakter. Má vynikajúci systém vzdelávania a svetovo renomované inštitúcie vysokoškolského vzdelávania ako je University of Toronto.

Ubytovanie

 

Študenti počas ich pobytu v Toronte môžu bývať s ich rodičmi, príbuznými, prípadne poručníkmi alebo si môžu zvoliť bývanie v hostiteľskej rodine.

Fakty

 • Ponúkané programy: polročné (5 mesiacov) a celoročné programy (10 mesiacov), krátkodobé programy
 • Vyučovací jazyk: angličtina
 • Počet škôl: 24
 • Študenti sú prijímaní do ročníkov: K-12
 • Dátumy nástupu: september a február
 • Termín podania žiadosti: 31. máj a 15. november

Cena

Registračný poplatok: 200 CAD

Poplatok za štúdium: 7 000 CAD /5 mesiacov ; 14 000 CAD/10 mesiacov

Poplatok za umiestnenie v rodine (Homestay): na vyžiadanie

Mesačný poplatok za Homestay: na vyžiadanie

Zdravotné poistenie:  Poplatok je zahrnutý v cene za štúdium.

 

V cene nie je zahrnutá letenka a vreckové cca. 500 CAD na mesiac.

 

Pre viac informácií ohľadom cien programov a ubytovania, prosím, kontaktujte našich konzultantov TU.

 

Chcem sa prihlásiť

Video© 2015 Information Planet