Štúdium na strendej škole v Monahgan

 

Stredné školy, ktoré navštevujú aj zahraniční študenti, sa nachádzajú prevažne v grófstve Monaghan, niektoré v grófstve Cavan. Monaghan je malé mestečko, nachádzajúce sa na severe Írska. Je vzdialené 1 a pol hodiny od 2 najväčších letísk v Dubline a Belfaste a blízko prístavov Dundalk, Dublin a Larne. Mesto je administratívnym strediskom grófstva Monaghan, v ktorom sa nachádza populárne nákupné centrum s krásnym rozľahlým okolím, ideálnym pre stretnutia s priateľmi a spolužiakmi pri dobrej káve či koláčiku. Zaujímavosťou je, že mesto nemá vlastnú mestskú hromadnú autobusovú dopravu. Prepravu medzi Monaghanom a inými mestami poskytuje kvalitná medzimestská autobusová doprava. Pravidelná linka premáva do miest Dublin, Galway, Belfast, Derry, Letterkeny a Enniskillen.

Študentom sú ponúknuté 4 štátne školy v meste Monaghan a jeho okolí, niekoľko ďalších v grófstvach Monaghan a Cavan.

 

 

Jednou z ponúkaných škôl je St. Macartan’s College. Ide o chlapčenskú katolícku školu, tzv. Voluntary Secondary School, ktorá prijíma zahraničných študentov do 4. ročníka (4th year - Transition Year). Škola má vlastnú kantínu, výborné športové zariadenia a počítačové laboratóriá. Zúčastňovanie sa na športových podujatiach, ako aj samotný šport sa teší veľkej podpore zo strany školy, ktorá šport považuje za dôležitý aspekt vo vývoji každého jednotlivca. Študenti si môžu vybrať z ponuky športov ako sú: hádzaná, Galský futbal, basketbal, futbal, golf, hurling a rugby. Medzi ďalšie mimoškolské aktivity patria aj zbor, debatný krúžok a hudba. V škole je povinné nosiť uniformu.

Príklad ponúkaných vyučovacích predmetov: angličtina, írčina, matematika, veda, francúzština, geografia, dejepis, umenie, remeslá a dizajn, hudba, základy podnikania, technológia materiálov, technická grafika, náboženstvo, telesná výchova, občianska, sociálna a politická výchova, počítače, sociálna, osobná a zdravotná výchova.

Výber školy je závisí od dostupnosti a požiadaviek študentov, ktorým sa snažia vyhovieť v čo najväčšej miere.© 2023 Information Planet