Stredná škola v Lincolnshire

 • Charakteristika školy
 • Študijné programy
 • Ubytovanie
 • Postup vybavovania
 • Cena programu

Charakteristika školy

Stredná škola v Lincolnshire, poskytuje vysoký štandard vzdelávania v bezpečnom a priateľskom prostredí. Škola, založená v roku 1964 si vybudovala povesť medzinárodného vzdelávania s viac ako 20 ročnými skúsenosťami a ocenením British Council Beacom Award za komfort a podporu poskytujúcu medzinárodným študentom. Škola každoročne privíta viac ako 6000 študentov, z ktorých viac ako 200 pochádza z 20 rôznych krajín sveta. Táto stredná škola bola v júni 2014 hodnotená podľa Ofsted druhou najvyššou známkou  - "Good".

Mesto, v ktorom sa stredná škola nachádza, je prosperujúcim obchodným mestom nachádzajúcim sa na východnom pobreží Anglicka v grófstve Lincolnshire s populáciou okolo 60 000 obyvateľov. Má bohatú históriu v námorníctve a poľnohospodárstve a je hlavným administratívnym centrom pre okolité oblasti vidieka. Mesto, vzdialené od Londýna 2,5 hodiny vlakom a iba 30 minút od dovolenkového mestečka Skagnesse, ponúka širokú škálu možností nakupovania, spoločenských a športových zariadení. Dobré vlakové spojenie je tiež s mestami ako Lincoln, Nottingham, Cambridge.

Škola ponúka množstvo možností športového vyžitia. Medzi najpopulárnejšie patria futbal, basketbal, squash, tenis, stolný tenis atď. V prípade nepriaznivého počasia je k dispozícii posilňovňa a bazén, ktorý môžu študenti každý deň počas obeda a v stredy poobede využívať zadarmo. Na škole je niekoľko veľmi aktívnych športových klubov a tímov.

Na škole nie je núdza ani o spoločenský život. Program pre študentov je organizovaný počas celého roka v podobe celodenných výletov, spoločenských aktivít, návštev tematických parkov, korčuľovania, návštev veľkomiest, rôznych party a pravidelných podujatí. Študenti v oboch kampusoch majú k dispozícii zariadenia pre fotografovanie a video, počítačové stredisko a umelecké štúdio.

Pre študentov školy je tu tiež novopostavená knižnica, ktorá je príjemným, relaxačným priestorom, vybaveným počítačmi, s plným zoznamom kníh na čítanie pre všetky typy kurzov, prístupom k viac ako 300 časopisom a tichou študovňou. Okrem školskej jedálne majú študenti možnosť využívať kaviareň, reštauráciu  a food court.

Študijné programy

Študenti majú možnosť vybrať si z nasledovných programov:

 • Pre A-level (ekvivalent nášho 11. roku štúdia)
 • AS (12 rok štúdia) a A-levels (ekvivalent nášho 12. a 13. roku štúdia)
 • Vocational Diplomas - odborné vzdelanie (ekvivalent nášho 12. a 13. roku štúdia)

 

PRE A-LEVEL (úroveň vzdelania - Level 2)

Program Pre A-Level je vhodný pre študentov Európskej únie, ktorí majú záujem o štúdium programu A-Level, no nespĺňajú úroveň vzdelania, požadovanú pre prijatie na A-level program, čiže ešte neabsolvovali 11. rok štúdia. Ide o jednoročné štúdium, kde sa študenti pripravujú na nasledujúce 2-ročné A-Level štúdium. Po skončení tohto jednoročného štúdia bude študentom udelený certifikát, ktorý je podmienkou pre pokračovanie štúdia na strednej škole vo Veľkej Británii.

Študenti budú navštevovať kurzy angličtiny alebo kurz prípravy na IELTS test, hodiny matematiky a budú mať možnosť výberu 3 predmetov z nasledovných ponúkaných: Ekonomika, Dejepis, Psychológia, Právo, Matematika, Sociológia a z ďalších AS predmetov podľa ponuky. Tieto predmety si študenti vyberajú po príchode do školy.

Podmienky prijatia pre jednoročný  PRE A-Level program:

 • Požaduje sa stredná úroveň angličtiny doložená jazykovým testom, kde je potrebné získať skóre ekvivalentné k IELTS 5.0.
 • Musíš dovŕšiť 16 rokov do 31. augusta a musíš mať ukončenú povinnú školskú dochádzku.

 

AS Level a A-Level (úroveň vzdelania - Level 3 – ekvivalent našej maturity)

Väčšina študentov nastupuje priamo na jednoročný AS program (ekvivalent nášho 12. roku štúdia) alebo na dvojročný A-Level (ekvivalent nášho 12. a 13. roku štúdia). Ide o štúdium strednej školy, ktoré študent ukončí v máji alebo v júni skúškou, podobnou našej maturite. A-Level program kladie veľký dôraz na akademický úspech: úroveň angličtiny musí byť dostatočná na dosiahnutie akademických výsledkov. Absolventi školy dosahujú na skúškach A-Levels výborné výsledky a často pokračujú v štúdiu na prestížnych univerzitách vrátane Cambridge, London School of Economics, Warwick, York, Birmingham, Edinburgh, Loughborough, Manchester, University College of London, Nottingham, University of East Anglia, University City London, Sheffield, Leicester a iných.

A-Level kurz je dvojročný program, ktorý pripravuje študentov na vysokú školu – univerzitu. V UK je to tradičná cesta mladých ľudí ako sa prepracovať na vysokú školu a je tiež populárnou voľbou zahraničných študentov. V prvom roku štúdia (AS Level) majú študenti 4 predmety + angličtinu a 3 predmety + angličtinu v druhom roku štúdia (A-Level). Pre študentov, ktorí pokračujú v štúdiu aj v druhom roku, je namiesto klasickej angličtiny k dispozícii možnosť prípravy na EILTS test.

 

 • AS Level (Advanced Standard Level) – jednoročné štúdium – 4 predmety + angličtina = ak študenti neplánujú ísť študovať na univerzitu, ukončia tento program s absolvovaním 4 predmetov, ktorých výsledky sú zverejňované v polovici augusta.
 • A-Level (Advanced Level) – dvojročné štúdium – prvý rok ako pri AS Level, druhý rok 3 predmety + angličtina, kde je možnosť voľby prípravy na IELTS test.

Počet hodín do týždňa:

20-25 vyučovacích hodín do týždňa (podľa počtu predmetov) + samo štúdium = 30-35 hodín do týždňa spolu. Minimálna povinná školská dochádzka je 93%.

Učebnice:

Ak je to len trochu možné, vyučujúci sa snažia poskytnúť učebné materiály bezplatne, no aj tak je potrebné rátať v nákladmi na učebnice cca 25 – 40 GBP.

Skúšky:

Na konci školského roka bude skúšobnou komisiou študentom udelený certifikát z každého, úspešne zvládnutého predmetu. Všetky skúšky absolvované na druhý pokus sú hradené už samotným študentom. IELTS test študenti absolvujú na konci druhého ročníka.

Stredná škola ponúka na výber približne 12 predmetov. Študenti si môžu vybrať 4 AS predmety + angličtinu ako cudzí jazyk (IGCSE* prvý rok a príprava na IELTS test + IELTS test druhý rok). Počas prvého, orientačného stretnutia absolvujú študenti interview s lektorom kurzu, ktorý sa bude chcieť uistiť, že si študent vybral správny kurz.

*International General Certificate of Secondary Education

Ponuka predmetov:

Študent si môže vybrať zo širokej škály predmetov, ktoré zahŕňajú predmety, ktoré študoval už aj predtým, ale aj mnoho iných, ktoré vo svojej krajine nemal možnosť študovať. Výber A-Level predmetov musí byť vykonaný s ohľadom na študijné a profesijné ciele budúceho študenta.

 

VOCATIONAL DIPLOMA / BTEC

Stredná škola tiež ponúka celý rad odborných kurzov na úrovni Level 3. Tieto odborné vzdelania, nazývané BTEC, trvajú 2 roky a sú ekvivalentom 3 A-Level kurzov, so zameraním viac na praktickú stránku. Ide o rozvoj zručností, ktoré si vyžadujú dané profesie. BTEC kvalifikácie je možné získať v rôznych oblastiach - napr. obchod, podnikanie až po predmety technického zamerania, ktoré sú ekvivalentom vzdelania ako GCSE (level 1 až 2), A Level (level 3) a vysokoškolského vzdelania (level 4 až 7). Úspešné zvládnutie tohto programu umožňuje študentom pokračovať v štúdiu na univerzite v ich študijných odboroch.

Prečo si vybrať toto odborné vzdelanie?

 • BTEC sú praktické kvalifikácie úzko naviazané na budúce zamestnanie
 • Sú postavené tak, aby vyhovovali potrebám zamestnávateľov a umožňovali postup na vysokú školu
 • Poskytujú praktický, reálny prístup k učeniu bez obetovania niektorých z podstatných teórií predmetu
 • Sú uznané školami, vysokými školami, univerzitami, zamestnávateľmi a odborníkmi vo Veľkej Británii a vo viac ako 100 krajinách sveta.
 • BTEC má niekoľko úrovní vzdelania, od Vstupnej úrovne (základné vzdelanie) až po Odbornú kvalifikáciu na úrovni Level 7 (ekvivalentnej postgraduálnemu štúdiu)
 • Každá úroveň má svoju kvalifikáciu, najnižšia je Award, ďalšia je Certificate a najvyššia je Diploma.
 • Čas potrebný na absolvovanie BTEC závisí od výške a úrovne kvalifikácie
 • Počet hodín sa líši v závislosti od výberu a zamerania kvalifikácie.
 • Každý BTEC program má stanovený počet vyučovacích hodín.

Ubytovanie

Študenti si môžu vybrať z dvoch rôznych typov ubytovania.

INTERNÁT

Priamo v areále školy, s vlastným stravovaním alebo so zabezpečeným stravovaním. Ide o moderný a účelovo zariadený internát pre domácich aj zahraničných študentov, ktorý poskytuje študentom vlastnú izbu plus spoločnú kúpeľňu a kuchyňu. Internát ponúka 136 izieb s možnosťou vlastného stravovania alebo možnosťou zaistenia stravy (niektoré jedlá sú zahrnuté v cene ubytovania). Internát má výhodnú polohu, dostupný rovnako zo všetkých strán školy aj centra mesta.

Výhody ubytovania na internáte:

 • Vlastná izba
 • Internet zadarmo
 • Miestnosť s televízorom
 • Dozor

Pozn.: Len pre samostatných a zrelých študentov.

 

UBYTOVANIE V MIESTNEJ ANGLICKEJ RODINE

Veľa študentov si volí práve túto alternatívu. Ide o ubytovanie v miestnej rodine s raňajkami a večerou počas pracovných dní a s plnou penziou cez víkend. Študenti majú k dispozícii svoju vlastnú izbu. V rámci ubytovania má študent zahrnuté aj pranie vlastného oblečenia, žehlenie len po dohode. Pod pojmom „ubytovanie v rodine“ sa myslí okrem štandardného zloženia rodiny – otec, mama a deti, aj alternatíva ako vdova, slobodná matka, pár na dôchodku, ktorého deti už odišli z domu, alebo iba osoba žijúca sama. Tieto rodiny sú monitorované cez register trestov a sú u nich pravidelne vykonávané inšpekcie.

Študentom počas vianočných a veľkonočných prázdnin nie je dovolené ostávať v homestay. Ubytovanie je hradené len za 43 týždňov, ktoré nezahŕňajú prázdniny. Každý extra týždeň musí byť uhradený priamo rodine. Očakáva sa, že študent zotrvá v danej rodine celý školský rok. Akékoľvek zmeny alebo problém musí byť konzultovaný najprv s medzinárodným ambasádorom školy. Ak sa študent rozhodne zmeniť ubytovanie, resp. opustiť bývanie v danej rodine, musí na to upozorniť rodinu 4 týždne vopred.

Výhody ubytovania v rodine:

 • Vlastná izba
 • Podpora zo strany rodiny
 • Pešia vzdialenosť od školy
 • Možnosť precvičiť si angličtinu
 • Zažiť anglickú kultúru

Pozn.: Väčšina rodín má domáceho miláčika.

Postup vybavovania

V prípade záujmu o štúdium na strednej škole v Lincolnshire je v rámci vybavovacieho procesu potrebné predložiť tieto dokumenty:

 

 • záväznú prihlášku do programu
 • kópie vysvedčení z troch posledných rokov (preklad zabezpečí naša agentúra)
 • vypracovaný test z anglického jazyka (test poskytne naša agentúra)
 • kópiu pasu žiadateľa
 • fotografiu pasového formátu
 • prihlášku na ubytovanie
 • odporúčanie učiteľa angličtiny

Do programu je možné prihlásiť do 30. júna (so začiatkom štúdia v septembri). Prihášky prijaté po tomto termíne budú posudzované na základe dostupnosti voľných miest.

Chcem sa prihlásiť

Cena programu

Cena ročného programu v Lincolnshire sa bude pre rok 2021 meniť z dôvodu Brexitu. Pre detaily nás prosím kontaktujte

V cene budete mať zahrnuté:

 • administratívne poplatky
 • školné na celý akademický rok
 • podporné lekcie angličtiny (ak sú potrebné)
 • ubytovanie v hostiteľskej rodine, alebo študetskej rezidencii s polpenziou cez týždeň a plnou penziou cez víkend (43 týždňov pre celý akademický rok)
 • Odvoz z letiska pri prílete
 • Orientačné stretnutie so zástupcom školy na oboznámenie sa s prostredím a školou
 • Podpora lokálneho koordinátora a 24 hodinová telefonická linka v prípade potreby
 • E-learningový jazykový program

 

Chcem sa prihlásiť© 2023 Information Planet