Stredná škola v Dorset

 • Charakteristika školy
 • Študijné programy
 • Ubytovanie
 • Postup vybavovania
 • Cena programu

Charakteristika školy

Stredná škola v Dorset, založená pred viac ako tridsiatimi rokmi, leží na juhu Anglicka, kde si medzinárodní študenti počas štúdia môžu vychutnávať krásu tohto nádherného pobrežia. Škola poskytuje priateľské a stimulujúce prostredie s moderným vybavením a zariadením pre zahraničných študentov. Jej cieľom je poskytnúť kľúčové zručnosti pre rôzne odvetvia v spolupráci s miestnymi univerzitami ako sú Bournemouth University, Kingston University a Plymouth University.

Prostredie, v ktorom sa škola nachádza, ale aj outdoor adventure centre patriace strednej škole, ponúka nespočetné množstvo možností športového vyžitia. Weymouth je jedným z najslávnejších a najpopulárnejších rezortov na juhu Anglicka. Toto slávne a historické mesto bolo kedysi obľúbeným dovolenkovým miestom Kráľa Georgea III. Škola sa nachádza v pešej vzdialenosti od centra mesta, autobusovej a železničnej stanice.

Dorset Jurassic Coast je prvou prírodnou pamiatkou Anglicka a svetovým dedičstvom UNESCO. Toto nádherné a slovami neopísateľné miesto, vzdialené iba 2,5 hodiny vlakom z Londýna, bolo v roku 2012 dejiskom olympijských jachtárskych pretekov.

Škola každoročne víta približne 2500 študentov, ktorým poskytuje excelentné študijné priestory, divadlo, reštauráciu, Skills Center, Media Center, ako aj centrá pre šport. V priestoroch školy sa tiež nachádza knižnica s viac ako 40 000 knihami a výučbové centrum s 200 počítačmi. Študenti A-Levelu sa majú možnosť stretávať v spoločenskej miestnosti zvanej 6th Form, v kaviarni alebo v hale a taktiež využívať služby kaderníckych, kozmetických salónov a reštaurácie.

Pobrežie a samotná blízkosť školy pri pláži zaručuje, že sa študenti ani po vyučovaní nudiť určite nebudú. Či už si urobia piknik na pláži alebo využijú množstvo aktivít, ktoré škola ponúka – jachting, jazda na kajaku, kanoistika, lezenie atď., rozhodnutie je len a len na nich.

Študijné programy

Škola ponúka A-Level programy, ale aj široký výber odborných kurzov (BTEC). Po dokončení A-Level programu môžu byť študenti prijatí na univerzity ako sú University of Southampton, Nottingham University, Kings College London, Plymouth University, Oxford University atď. V roku 2016 si 250 študentov podalo žiadosť o štúdium na univerzite, z ktorých až 96% dostalo ponuku z rôznych vysokých škôl z celej Veľkej Británie.

AS Level a A-Level (úroveň vzdelania - Level 3 – ekvivalent našej maturity)

Väčšina študentov nastupuje priamo na jednoročný AS program (ekvivalent nášho 12. roku štúdia) alebo na dvojročný A-Level (ekvivalent nášho 12. a 13. roku štúdia). Ide o štúdium strednej školy, ktoré študent ukončí v máji alebo v júni skúškou, podobnou našej maturite. A-Level program kladie veľký dôraz na akademický úspech: úroveň angličtiny musí byť dostatočná na dosiahnutie akademických výsledkov. V roku 2016 bola zaznamenaná 100% úspešnosť až v 22 z 23 predmetov v A2. Každý študent má svojho tútora, ktorý na neho dohliada, monitoruje jeho štúdium, vypracúva s ním akčný plán a portfólio.

A-Level kurz je dvojročný program, ktorý pripravuje študentov na vysokú školu – univerzitu. V UK je to tradičná cesta mladých ľudí ako sa prepracovať na vysokú školu a je tiež populárnou voľbou zahraničných študentov. V prvom roku štúdia (AS Level) majú študenti 4 predmety + angličtinu a 3 predmety + angličtinu v druhom roku štúdia (A-Level).

 

 • AS Level (Advanced Standard Level) – jednoročné štúdium – 4 predmety + angličtina = ak študenti neplánujú ísť študovať na univerzitu, ukončia tento program s absolvovaním 4 predmetov, ktorých výsledky sú zverejňované v polovici augusta.
 • A-Level (Advanced Level) – dvojročné štúdium – prvý rok ako pri AS Level, druhý rok 3 predmety + angličtina.

Zamestnanci školy poskytujú každý týždeň výučbové programy ako podporu zahraničným študentom v ich štúdiu, ako aj extra hodiny angličtiny a poradenstvo. Medzinárodní študenti majú hodiny angličtiny zvyčajne v stredu popoludní, prípadne aj nejaké navyše, ak učiteľ uzná, že je to potrebné.

Počet hodín do týždňa:

20-25 vyučovacích hodín do týždňa (podľa počtu predmetov) + samo štúdium = 30-35 hodín do týždňa spolu. Minimálna povinná školská dochádzka je 93%.

Škola ponúka širokú škálu AS level predmetov.

 

Učebnice:

Ak je to len trochu možné, vyučujúci sa snažia poskytnúť učebné materiály bezplatne, no aj tak je potrebné rátať v nákladmi na učebnice cca 25 – 40 GBP.

 

Skúšky:

Na konci školského roka bude skúšobnou komisiou študentom udelený certifikát z každého, úspešne zvládnutého predmetu. Všetky skúšky absolvované na druhý pokus sú hradené už samotným študentom. IELTS test študenti absolvujú na konci druhého ročníka. Test sa vykonáva v Bournemouth, poplatok za test je cca 150 GBP.

 

VOCATIONAL DIPLOMA / BTEC AT THE COLLEGE

Stredná škola tiež ponúka celý rad odborných vzdelaní na úrovni Level 3. Tieto odborné vzdelania, nazývané BTEC, trvajú 2 roky a sú ekvivalentom 3 A-Level kurzov, so zameraním viac na praktickú stránku. Ide o rozvoj zručností, ktoré si vyžadujú dané profesie. BTEC kvalifikácie je možné získať v rôznych odboroch ako napr. obchod, podnikanie, alebo predmety technického zamerania, ktoré sú ekvivalentom vzdelania ako GCSE (level 1 až 2), A Level (level 3) a vysokoškolskému vzdelaniu (level 4 až 7). Úspešné zvládnutie tohto programu umožňuje študentom pokračovať v štúdiu na univerzite v ich študijných odboroch.

Prečo si vybrať odborné vzdelanie?

 • BTEC sú kvalifikácie úzko naviazané budúce zamestnanie
 • Sú postavené tak, aby vyhovovali potrebám zamestnávateľov a umožňovali postup na vysokú školu
 • Poskytujú praktický, reálny prístup k učeniu bez obetovania niektorých z podstatných teórií predmetu
 • Sú uznané školami, vysokými školami, univerzitami, zamestnávateľmi a odborníkmi vo Veľkej Británii a vo viac ako 100 krajinách sveta.
 • BTEC má niekoľko úrovní vzdelania, od Vstupnej úrovne (základné vzdelanie) až po Odbornú kvalifikáciu na úrovni Level 7 (ekvivalentnej postgraduálnemu štúdiu)
 • Každá úroveň má svoju kvalifikáciu, najnižšia je Award, ďalšia je Certificate a najvyššia je Diploma.
 • Čas potrebný na absolvovanie BTEC závisí od výške a úrovne kvalifikácie
 • Počet hodín sa líši v závislosti od výberu a zamerania kvalifikácie
 • Každý BTEC program má stanovený počet vyučovacích hodín

 

 

 

Ubytovanie

HOMESTAY

Väčšina zahraničných študentov preferuje bývanie v miestnej rodine (homestay). Študenti majú k dispozícii vlastnú izbu, kúpeľňa je zvyčajne spoločná. Rodina poskytuje študentovi raňajky a večere, cez víkend aj obed. Veľmi príjemný a prospešný je čas strávený s rodinou, kedy si študent buduje vzťah s domácimi a zároveň si precvičuje angličtinu. V rámci ubytovania má študent zahrnuté aj pranie vlastného oblečenia, žehlenie len po dohode. Takmer každá britská rodina má domáceho miláčika, preto je nutné v prípade alergie u študenta kontaktovať priamo rodinu a uistiť sa, či majú alebo nemajú v domácnosti nejaké zvieratko.

Každá rodina poskytujúca homestay je starostlivo vybraná, preverená cez register trestov a pravidelne navštevovaná reprezentantom školy.

Študentom počas vianočných a veľkonočných prázdnin nie je dovolené ostávať v homestay. Ubytovanie je hradené len za 37 týždňov, ktoré nezahŕňajú prázdniny. Každý extra týždeň musí byť uhradený priamo rodine. Očakáva sa, že študent zotrvá v danej rodine celý školský rok. Akékoľvek zmeny alebo problém musí byť konzultovaný najprv s medzinárodným ambasádorom školy. Ak sa študent rozhodne zmeniť ubytovanie, resp. opustiť bývanie v danej rodine, musí na to upozorniť rodinu 4 týždne vopred.

Výhody ubytovania v rodine:

 • Vlastná izba
 • Podpora zo strany rodiny
 • Pešia vzdialenosť od školy
 • Možnosť precvičiť si angličtinu
 • Zažiť anglickú kultúru

 

Postup vybavovania

 

V prípade záujmu o štúdium na strednej škole v Dorset je v rámci vybavovacieho procesu potrebné predložiť tieto dokumenty:

 

 • záväznú prihlášku do programu
 • kópie vysvedčení z troch posledných rokov (preklad zabezpečí naša agentúra)
 • vypracovaný test z anglického jazyka (test poskytne naša agentúra)
 • kópiu pasu žiadateľa
 • fotografiu pasového formátu
 • prihlášku na ubytovanie
 • odporúčanie učiteľa angličtiny

Do programu je možné prihlásiť do 30. júna (so začiatkom štúdia v septembri). Prihášky prijaté po tomto termíne budú posudzované na základe dostupnosti voľných miest.

Chcem sa prihlásiť

 

 

 

Cena programu

Cena ročného programu v Dorset je pre sezónu 2024/25 nasledovná:

 • polročný program od 9050 GBP
 • ročný program od 13 750 GBP

V cene budete mať zahrnuté:

 • administratívne poplatky
 • školné na celý akademický rok
 • ubytovanie v hostiteľskej rodine s polpenziou cez týždeň a plnou penziou cez víkend (37 týždňov pre celý akademický rok s výnimkou prázdnin)
 • Orientačné stretnutie so zástupcom školy na oboznámenie sa s prostredím a školou
 • Podpora lokálneho koordinátora a 24 hodinová telefonická linka v prípade potreby

 Pre detailnú cenovú ponuku nás prosím kontaktujte. 

 © 2023 Information Planet