Príprava na TOEFL a IELTS na Malte

Možnosti prípravy na skúšky TOEFL a IELTS

Pokiaľ si myslíte, že Malta je vhodná len pre krátkodobé kurzy, tak Vás hádam milo prekvapíme. Na Malte môžete študovať takisto veľké množstvo dlhodobejších kurzov, z nich by Vás možno mohli zaujať prípravné kurzy na skúšky.


Čo vlastne IELTS znamená?

IELTS je skratka pre International English Language Testing System. IELTS je medzinárodne uznávaná skúška vypovedajúca o Vašej celkovej znalosti angličtiny. Táto skúška je uznávaná v Austrálii, na Novom Zélande, v USA, v Kanade, vo Veľkej Británii aj imigračnými úradmi a profesionálnymi organizáciami.


Kedy a kde je možné skúšku absolvovať?

IELTS skúšky je možné podstúpiť každý mesiac v oficiálnych IELTS testovacích centrách. Je však nutné si ju vopred rezervovať, aby ste si zaistili možnosť absolvovania skúšky. Mnohé školy sú tiež akreditovanými testovacími centrami, a tak môžete skúšku absolvovať ihneď po ukončení kurzu. Pozrite sa na stránku tu a zistite, kde je Vaše najbližšie testovacie centrum.


O čom táto skúška vypovedá?

Skúška sa skladá zo štyroch častí - čítanie, písanie, počúvanie a hovorená časť. Bodová stupnica IELTS má rozsah 1 - 9 bodov, pre prijatie na univerzitu je spravidla potrebných 6,0 - 6,5 bodov. Výsledky IELTS skúšok môžete využiť pri žiadosti o prijatie na univerzitu, na odbornú školu a pre svoj profesný život.

IELTS (International English Language Testing System) - táto skúška má dva typy:

  • Academic IELTS (určený pre študentov, ktorí chcú študovať na univerzite)
  • General IELTS (určený pre študentov, ktorí majú záujem študovať napr. na odbornej škole).


General IELTS

  • Táto skúška sa odporúča pre kandidátov, ktorí plánujú ísť pracovať či študovať do anglicky hovoriacej krajiny.
  • Skúška preverí Vašu angličtinu s dôrazom na bežnú konverzáciu v každodennom živote či bežnom pracovnom prostredí.
  • General IELTS sa takisto používa ako doklad o úrovni znalosti Vašej angličtiny pri žiadostiach o trvalý pobyt (emigrácii) do Austrálie, Kanady či na Nový Zéland.

 

Academic IELTS

  • Výsledky z tejto skúšky vypovedajú, či kandidát je na dostatočnej úrovni pre štúdium na vysokoškolskej úrovni v anglickom prostredí.
  • Pokiaľ teda chcete študovať na univerzite v anglicky hovoriacej krajine, je to skúška, ktorú budete pravdepodobne potrebovať. Minimálny počet bodov pre prijatie na univerzitu sa spravidla pohybuje medzi 6.5 a 7.5 bodov.

 

Čo dostanem po absolvovaní skúšky?

Po absolvovaní skúšky získate oficiálny certifikát, kde bude Vaša fotka, Vaše osobné údaje a výsledok skúšky.

 

Kedy začínajú IELTS kurzy?

Prípravné kurzy na IELTS skúšky začínajú na maltských jazykových školách spravidla každý mesiac. Samotné IELTS skúšky je možné absolvovať každý týždeň v oficiálnych IELTS testovacích centrách. Ohľadom presného dátumu sa môžete informovať priamo vo svojej škole.

 

Čo to je TOEFL?

Je to test overujúcí úroveň praktického ovládania angličtiny u adeptov, ktorí nepochádzajú z anglicky hovoriacej krajiny. Väčšina záujemcov o TOEFL plánuje štúdium v zahraničí na univerzitách. TOEFL je takisto využívaný mnohými certifikačnými organizáciami či štipendijnými agentúrami k hodnoteniu úrovne znalostí anglického jazyka.


Kedy a kde je možné skúšku absolvovať?

Skúšku TOEFL je možné absolvovať v oficiálnych testovacích centrách. Mnohé školy majú licenciu na prevedenie testov a tak sa môžete pripravovať a absolvovať test priamo na Vami vybranej škole. Na Malte je oficiálne testovacie centrum University of Malta, môžete sa pozrieť na stránku tu a zistiť si presný dátum, kedy bude test prebiehať.


O čom táto skúška vypovedá?

Výsledky z tejto skúšky vypovedajú, či je kandidát na dostatočnej úrovni pre štúdium na vysokoškolskej úrovni v anglickom prostredí. Pokiaľ teda chcete študovať na univerzite v anglicky hovoriacej krajine, je to skúška, ktorú budete pravdepodobne potrebovať.

Tabuľka pokročilosti:
96 - 125 A2
126 - 175 B1
176 - 235 B2
236 - 275 C1
276 a viac C2


Kedy začínajú TOEFL kurzy?

Prípravné kurzy na TOEFL skúšky začínajú na maltských jazykových školách spravidla každý mesiac, ale je potrebné vopred potvrdiť, či sú v danej chvíli otvorené.

+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme

Špičkové jazykové kurzy

v tých najatraktívnejších mestách

St. Julians
Profil mesta a partnerské školy
Sliema
Profil mesta a partnerské školy
St.Pauls Bay
Profil mesta a partnerské školy


© 2023 Information Planet