Príprava na cambridge na zélande

Čo sú Cambridgeské skúšky?


Tieto kurzy potvrdzujú vašu celkovú úroveň znalosti angličtiny, jedná sa o medzinárodne uznávané skúšky, ktoré sú často požadované hlavne v Európe, tak pre štúdium, ako aj v zamestnaní.
Kurzy trvajú 10 až 12 týždňov a skladajú sa z 5 častí zameraných na porozumenie čítaného textu, písanie, gramatiku, počúvanie a hovorenie.


Akú úroveň angličtiny sa požaduje pri týchto skúškach?


Cambridge skúšky sú vhodné pre rôzne úrovne znalosti angličtiny, viď ďalej.
Medzi najbežnejšie skúšky patria FCE (First Certificate in English - skúška strednej znalosti angličtiny), CAE (Certificate of Advanced English - pokročilá znalosť angličtiny) a CPE (Certificate of Proficiency in English - veľmi vysoká znalosť angličtiny).


Skúšky sa konajú trikrát (FCA a CAE) alebo dvakrát do roka (CPE), s tomu zodpovedajúcimi nástupnými termínmi do kurzov.


PET (Preliminary English Test)

 • najnižší základný
 • na tejto úrovni by ste mali rozumieť písomnej aj hovorenej angličtine v každodennom živote, práci či pri štúdiu
 • táto skúška je uznávaná niektorými zamestnávateľmi ako doklad Vašej znalosti angličtiny

 

FCE (First Certificate in English)

 • vyšší základný
 • toto je najobľúbenejšia z Cambridgeských skúšok, túto skúšku by ste spravidla mali mať, ak potrebujete používať angličtinu vo svojej práci či pri štúdiu

 

CAE (Certificate in Advanced English)

 • pokročilá úroveň znalosti angličtiny
 • ideálna pre študentov, ktorí potrebujú používať angličtinu na profesionálnej úrovni
 • študenti by mali byť schopní bez problémov písať aj hovoriť o mnohých komplexných témach

 

CPE (Certificate of Proficiency in English)

 • najvyššia úroveň angličtiny testovaná v rámci Cambridgeských skúšok
 • je určená pre študentov, ktorých úroveň angličtiny je blízka úrovni rodného jazyka
 • skúška je určená pre študentov, ktorí chcú študovať na univerzite či inej inštitúcii vyššieho vzdelania
+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme

Všetko čo ťa zaujíma o Novom Zélande

Víza na Nový Zéland
Všetko o vízach na Zéland
Štúdium na Zélande
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy na Zélande
Detailné profily škôl
Práca na Zélande
Ako si nájsť prácu na Zélande
Ubytovanie na Zélande
Možnosti ubytovania
Cestovanie na Zélande
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta


© 2015 Information Planet