Michal, Kodaň (Dánsko)

Moje meno je Michal, mám 19 rokov a po ukončení strednej školy som sa rozhodol odísť študovať do Dánska. Pri výbere školy som ešte zvažoval Veľkú Britániu a Českú republiku ale nakoniec zvíťazilo Dánsko. Rozhodlo u mňa viacero faktorov: celé štúdium je prakticky zamerané s minimom teórie, ak študent pracuje dostáva grant od vlády, štúdium je v angličtine a Dánsko je prosperujúca krajina s dobrým sociálnym systémom. Vďaka Information Planet som sa s prihláškami veľmi nenatrápil a podstatnú časť urobili za mňa. Urobil som test z angličtiny, poprosil učiteľov o recenzie, napísal motivačné listy a o ostatné sa postarali oni. V júni mi prišiel list s tým, že ma prijímajú na Copenhagen Business Academy do Lyngby (5km od Kodane) na odbor Marketing Management.

Do Dánska som pricestoval v auguste, týždeň pred začiatkom školy. Po nástupe do školy som ostal veľmi milo prekvapený a moje očakávania sa naplnili. Semester máme rozdelený do 5 tém, ktoré trvajú 3 týždne. Počas týchto 3 týždňov pracujeme v skupinách na rôznych zadaniach a úlohách ktorých výsledky a naučené zručnosti následne prezentujeme v projektoch na konci každej témy. Práca v skupinách nás učí spolupráce a počúvaniu druhých. Teórie je minimum, máme si ju na hodiny načítavať z kníh a následne ju preberáme na hodine pomocou prezentácií a aplikujeme rôznymi cvičeniami. Skúšku máme zatiaľ iba jednu v januári a aj to skupinovú a z praktických zadaní. Učitelia sú tu veľmi príjemní a vždy ochotný pomôcť. Správajú sa k vám ako ku rovnocenným a vždy ich zaujíma váš názor.

Najväčšie problémy sú tu s vybavovaním dokumentov, ubytovaním a prácou. Vybavenie všetkých dokumentov mi zabralo asi mesiac a pol. Ubytovanie som si však našiel ešte pred odchodom do Dánska a robotu už po týždni. Nič nebýva zo začiatku ľahké ale môžem povedať, že to stálo za to. Vďaka tomuto rozhodnutiu som sa fyzicky aj finančne osamostatnil a začal žiť svoj vlastný život. Dnes mám ešte lepšie ubytovanie a prácu a oveľa viac skúseností.

Každému jednému štúdium v Dánsku určite odporúčam a ak niektorí ešte váhate, rýchlo podávajte prihlášky kým nie je neskoro!

Michal

 © 2015 Information Planet