Zdravotné poistenie v Austrálii

Všeobecné informácie o zdravotnom poistení v Austrálii

 • Zdravotné poistenie tzv. Overseas Health Cover (OSHC) je povinné pre každého medzinárodného študenta v Austrálii a musí byť zaplatené ešte pred odletom do Austrálie prostredníctvom zvolenej austrálskej školy.
 • Poistenie sa uhrádza na celú dobu Vášho štúdia. V prípade, že si budete Vaše štúdiumpredlžovať, ste povinný si doplatiť i zdravotné poistenie v Austrálii.
 • Poistenie sa uhrádza súčasne so zaplatením školného. Potvrdenie o zaplatení je uvedené na Vašom E-CoE (Electornic Confirmation of Enrolment) a tento dokument je súčasťou Vašej žiadosti o víza. Po príchode do Austrálie si vyzdvihnete kartičku poistenca na recepcii Vašej školy alebo vo výnimočných prípadoch priamo v pobočke zdravotnej poisťovne.
 • Poistenie OSHC Vám platí hneď od vášho príletu do Austrálie!

 

Zdravotný systém v Austrálii

Zdravotný systém a proces financovania v Austrálii je oproti Slovenskej a Českej republike úplne odlišný.

 • Pri Vašej návšteve lekára zaplatíte celú cenu poskytnutých služieb priamo na mieste lekárovi. Potom s dokladom o zaplatení navštívite pobočku zdravotnej poisťovne resp. doklad zašlete poštou. Na základe stanovenej kategorizácie úkonov Vám budú služby u lekára preplatené (väčšinou sa jedná o percentuálnu časť platby za dané ošetrenie).
 • Jednotlivé zdravotnícke služby sú rozdelené do jednotlivých kategórií, na základe ktorých sa určuje výška preplatenej čiastky. Preto je potrebné očakávať, že niektoré služby sú preplácané len čiastočne alebo dokonca vôbec. Lekári si môžu účtovať vyššie čiastky ako štátom stanovený limit a vy tak uhrádzate rozdiel voči štátom stanovenej čiastke.

 

Čo mi uhradí zdravotná poisťovňa?

Tu uvádzame jednotlivé zdravotné úkony, ktoré sú hradené z vášho poistenia.

 • 85 % zo štátom stanoveného základu pri ošetrení špecialistom
 • 100 % zo štátom stanoveného základu pri ošetrení praktickým lekárom
 • 100 % nákladov spojených s pobytom v nemocnici (pokiaľ má nemocnica zmluvu s OSHC)
 • Ambulantný prevoz
 • RTG vyšetrenie
 • Krvné testy
 • Niektoré lieky a pomôcky

 

Čo nie je hradené zdravotnou poisťovňou?

Zdravotná poisťovňa v Austrálii Vám napríklad nehradí tieto úkony:

 • Zubára
 • Optika
 • Fyzioterapeuta
 • Akékoľvek vyšetrenia spojené s tehotenstvom, pokiaľ sú Vaše víza kratšie než 3 mesiace
 • Liečbu vopred známeho dlhodobého ochorenia po dobu prvých 12 mesiacov pobytu v Austrálii
 • Liečbu plánovanú vopred ešte pred odletom do Austrálie
 • Liečbu poskytovanú v priebehu cesty do a z Austrálie
 • Plastickú operáciu
 • Prevoz do SR/ČR

 

POZOR:

Poistenie OSHC sa týka iba študentských víz. Ak budete mať záujem o pripoistenie sa alebo poistenie napr. vrámci turistických víz, môžeme Vám ponúknuť našu partnerskú poisťovňu v Slovenskej republike.

POZOR:

 • V prípade, že si chcete predĺžiť svoje štúdium v Austrálii, je Vašou povinnosťou predĺžiť si zároveň Vaše poistenie (OSHC).
 • Poistenie OSHC je platné iba na území Austrálie, pokiaľ teda plánujete napr. cestu na Nový Zéland či do inej destinácie, je nutné vybaviť si na dobu pobytu samostatné cestovné poistenie.
 • Ak ste si v SR/ČR odhlásili svoje zdravotné poistenie, doporučujeme v prípade Vaše krátkodobej návštevy v SR/ČR vybaviť si počas doby pobytu krátkodobé poistenie vo Vašej vlasti.

 

 

Poisťovne väčšinou neumožňujú poistenie na kratšiu dobu než tri mesiace, je však možné predlžovať už uzatvorené poistenie po jednotlivých mesiacoch.

 

 

Česky a slovensky hovoriaci lekári v Austrálii

Zubári Praktický lekári

Dr. J. Mader
Suite 106, 222 Pitt Street, Piccadilly Court Sydney 2000 Tel.: 02 92645210

Dr. Jaroslava Hybs
2a Hollywood Ave, Oscar Building, Bondi Junction Sydney Tel.: 02 93895988

Dr. Stan Hurbis
69 Arthur Street, 2031 Randwick 2031, NSW Tel.: 02 9399 3589, Mob.: 0412 064 024

Dr. Mel M. Bartipan
52 Henderson Rd., Alexandria, NSW 2015 Tel.: 02 96981278

Dr. Andrew Gorog
Town Hall Square Medical Centrum Shop 41, Town Hall, 2000 Sydney Tel.: 02 9264 0222

Dr. Vera Tatossian
9 The Strand , 2222 Penthurst, NSW Tel.: 02 9580 5320

 

 

Všetko čo Ťa zaujíma o Austrálii

Víza do Austrálie
Všetko o vízach do Austrálie
Štúdium v Austrálii
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy v Austrálii
Detailné profily škôl
Práca v Austrálii
Ako si nájsť prácu v Austrálii
Ubytovanie v Austrálii
Možnosti ubytovania
Cestovanie po Austrálii
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta

Stiahni si našu brožúru o Austrálii© 2015 Information Planet