Všeobecná angličtina v Austrálii

Pre koho sú tieto kurzy určené a aké majú úrovne?

Všeobecná angličtina (General English) je určená pre začiatočníkov aj pokročilých. Kurzy umožňujú všeobecné rozšírenie vedomostí angličtiny bez konkrétnej špecializácie.

Čo budete v tomto kurze študovať?

Kurzy kladú dôraz na všetky hlavné časti anglického jazyka - konverzáciu, písanie, posluch, čítanie -reading, writing, listening, and speaking. Väčšina škôl v odpoludňajších hodinách ponúka výber zo špecializovaných kurzov napríklad konverzácia, písanie, gramatika atď.

Kedy tieto kurzy angličtiny v Austrálii začínajú?

Začiatky kurzov General English sú obvykle každý mesiac, na niektorých školách každý týždeň. Výučba na jazykových školách v Austrálii je pre klientov na študentských vízach minimálne 20 hodín, lepšie školy vyučujú až 25 hodín týždenne. Väčšina škôl ponúka v odpoludňajších hodinách takisto extra hodiny v škole s učiteľom - supervised self study, kde je Vám učiteľ nápomocný k Vášmu samoštúdiu. Ako vyzerá prvý deň v jazykovej škole v Austrálii? Dochádzka do kurzov angličtiny v Austrálii je povinná pre klientov, ktorí majú študentské víza. Minimálna dochádzka je 80 % a počíta sa za celú dobu štúdia.

Na väčšine škôl absolvujete na začiatku vstupný test, na jeho základe ste zaradený do triedy zodpovedajúcej Vašej jazykovej úrovni. Tento test je písomný aj ústny (pohovor s učiteľom), aby škola získala komplexný prehľad o Vašej angličtine. Podľa výsledku testu Vás koordinátor kurzov (the Head Teacher) zaradí do príslušnej úrovne ngličtiny. Všeobecne možno povedať, že čím lepšia škola, tým viac je na škle úrovní angličtiny.

Musím spĺňať povinnú dochádzku do kurzov všeobecnej angličtiny v Austrálii?

Dochádzka do kurzov angličtiny v Austrálii je povinná pre klientov, ktorí majú študentské víza. Minimálna dochádzka je 80 % a počíta sa za celú dobu štúdia.

Čo získam po skončení môjho štúdia?

Po ukončení štúdia obdržíte spravidla certifikát, kde sú uvedené:

  • dosiahnutá úroveň znalosti jazyka
  • celkový počet týždňov štúdia
  • vaša dochádzka do kurzu (koľko % výuky ste absolvovali)

 

Všetko čo Ťa zaujíma o Austrálii

Víza do Austrálie
Všetko o vízach do Austrálie
Štúdium v Austrálii
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy v Austrálii
Detailné profily škôl
Práca v Austrálii
Ako si nájsť prácu v Austrálii
Ubytovanie v Austrálii
Možnosti ubytovania
Cestovanie po Austrálii
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta

Stiahni si našu brožúru o Austrálii© 2015 Information Planet