Príprava na skúšky IELTS v Austrálii

Čo vlastne IELTS znamená?

IELTS je skratka pre International English Language Testing System. IELTS je medzinárodne uznávaná skúška vypovedajúca o Vašej celkovej úrovni znalosti angličtiny.
Táto skúška je uznávaná v Austrálii, na Novom Zélande, v USA, vo Veľkej Británii aj imigračnými úradmi a profesionálnymi organizáciami.

Kedy a kde je možné skúšku absolvovať?

IELTS skúšky je možné podstúpiť každý mesiac v oficiálnych IELTS testovacích centrách. Je však potrebná rezervácia dopredu, aby ste si zaistili možnosť zložiť skúšku.

Pozrite sa na oficiálnu stránku IELTS a zistíte si, kde je Vaše najbližšie testovacie centrum.

O čom táto skúška vypovedá?

Skúška sa skladá zo štyroch častí - čítanie, písanie, posluch a hovorená časť.

Bodová stupnica IELTS má rozsah 1 - 9 bodov, pre prijatie na univerzitu je spravidla potrebných 6,0 - 6,5 bodov.
Výsledky IELTS skúšok môžete využiť pri žiadosti o prijatie na univerzitu, odbornú školu, TAFE, ale budete ich potrebovať aj ako súčasť žiadosti pre trvalý pobyt v Austrálii!

IELTS (International English Language Testing System) - táto skúška má dva typy:

  • Academic IELTS (určený pre študentov, ktorí chcú študovať na univerzite)
  • General IELTS (určený pre študentov, ktorí majú záujem študovať napr. na odbornej škole).

General IELTS

Táto skúška sa doporučuje pre kandidátov, ktorí plánujú ísť pracovať či študovať do anglicky hovoriacej krajiny. Skúška preverí Vašu angličtinu s dôrazom na bežnú konverzáciu v každodennom živote či bežnom pracovnom prostredí. General IELTS sa takisto používa ako doklad o urovni znalosti Vašej angličtiny pri žiadostiach o trvalý pobyt (emigrácii) do Austrálie, Kanady či Nového Zélandu.

Academic IELTS

Výsledky z tejto skúšky vypovedajú, či je kandidát na dostatočnej úrovni pre štúdium na vyskoškolskej úrovni v anglickom prostredí. Pokiaľ teda chcete študovať na univerzite v anglicky hovoriacej krajine, je to skúška, ktorú budete pravdepodobne potrebovať. Minimálny počet bodov pre prijatie na univerzitu sa spravidla pohybuje medzi 6.5 a 7.5 bodmi.

Kedy začínajú IELTS kurzy?

Prípravné kurzy na IELTS skúšky začínajú na austrálskych jazykových školách spravidla každý mesiac. Samotné IELTS skúšky je možné zložiť každý týždeň v oficiálnych IELTS testovacích centrách. Pre viac informácií navštívte oficiálnu stránku IELTS.

 

 

Všetko čo Ťa zaujíma o Austrálii

Víza do Austrálie
Všetko o vízach do Austrálie
Štúdium v Austrálii
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy v Austrálii
Detailné profily škôl
Práca v Austrálii
Ako si nájsť prácu v Austrálii
Ubytovanie v Austrálii
Možnosti ubytovania
Cestovanie po Austrálii
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta

Stiahni si našu brožúru o Austrálii

+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA +421 948 226 097 - KE
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2015 Information Planet