Obchodná angličtina v Austrálii

Čo je obchodná angličtina?

Kurzy obchodnej angličtiny (Business English) sú zamerané na výuku terminológie používanej v obchodnom styku, na rozšírenie slovnej zásoby o ekonomické a finančné termíny, na rozvoj písomného i hovoreného prejavu. Okrem všeobecnej angličtiny sa tu študenti učia odbornú terminológiu.
Tieto kurzy sú určené najmä pre študentov, ktorí majú záujem študovať ďalej ekonomické predmety už v angličtine alebo chcú pokračovať vo štúdiu ekonómie na odbornej škole či univerzite v iných krajinách. Kurzy spravidla pomáhajú študentom nielen zlepšiť si svoju angličtinu, ale i lepšie porozumieť ekonomickým teóriám všeobecne.

Musím študovať obchodnú angličtinu vždy samostatne?

Výuka sa na jednotlivých školách odlišuje, niekedy je obchodná angličtina vyučovaná spolu so všeobecnou angličtinou, niekde je vyučovaná samostatne. Niektoré školy majú takisto samostatné kurzy Obchodnej angličtiny, ktoré pomáhajú študentom pripraviť sa na Cambridge skúšku obchodnej angličtiny - Cambridge Business English Certificate (BEC).

 

 

Všetko čo Ťa zaujíma o Austrálii

Víza do Austrálie
Všetko o vízach do Austrálie
Štúdium v Austrálii
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy v Austrálii
Detailné profily škôl
Práca v Austrálii
Ako si nájsť prácu v Austrálii
Ubytovanie v Austrálii
Možnosti ubytovania
Cestovanie po Austrálii
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta

Stiahni si našu brožúru o Austrálii

+421 902 383 138 - PO +421 911 383 138 - BA +421 948 226 097 - KE
Kontaktuj nás, radi Ti poradíme


© 2015 Information Planet