Partnerské víza do Austrálie

Pre koho môže byť výhodný tento typ víz?

Tento typ víz do Austrálie je vhodný pre partnerské či manželské páry, ktoré sa rozhodnú odcestovať do Austrálie spoločne.

  • De Facto víza - pre partnerské či manželské páry, ktoré sa rozhodnú odcestovať do Austrálie spoločne a žiadajú o víza do Austrálie zo Slovenska. Vízový poplatok sa platí austrálskej ambasáde za oboch žiadateľov, ale vypĺňa len jedna žiadosť 157a.
  • Dependent víza do Austrálie - tieto víza sa udeľujú partnerovi, ktorý nasleduje svojho manžela, či partnera do Austrálie. Žiada sa odlišne ako u De facto víz - k formuláru 157a sa vyplňuje aj formulár 919.

 

Kto môže žiadať o tieto Dependent či De Facto víza?

  • Sú to partnerské páry, ktoré sú schopné preukázať minimálne ročný spoločný pobyt na spoločnej adrese, alebo pre manželské páry. Výhodou týchto víz je, že študovať musí iba jeden z partnerov a druhý môže iba pracovať. Samozrejme, že má možnosť študovať i Váš partner, ale maximálne 12 týždňov počas celého pobytu.
  • Hlavný žiadateľ získava študentské víza s pracovným povolením na 20 hodín týždenne. Jeho partner, ktorý ide ako doprovod (dependent, defacto), získava takisto automaticky pracovné povolenie na celú dobu pobytu, ale iba na 20 hodín týždenne.

 

Podmienky dependent víza

  • K získaniu týchto víz musíte preukázať minimálne 1 rok spolužitia. Najlepšie je zdokladovať, že spolu žijete vo spoločnej domácnosti, alebo že máte spoločný účet, a takisto priložiť spoločné fotografie.
  • Manželské páry majú na dependent víza nárok automaticky po predložení sobášneho listu.
  • Poplatok za študentské partnerské víza je $550 AUD pre žiadateľa a $406 AUD pre dependenta.
  • Dokumenty k preukázaniu spoločného vzťahu. V dole uvedenej tabuľke nájdete dokumenty, ktorými môžete preukázať váš spoločný vzťah (nie je nutné mať všetky vymenované dokumenty, uvádzame len zoznam dokumentov, ktoré možno použiť).
Dokumenty preukazujúce váš spoločný vzťah Popis + príklady
Finančné dokumenty Výpis zo spoločného účtu, kreditné karty, pôžičky atď. Dôležitý je pohyb na účtoch, platenie nájmu, nákupy, spoločné výdavky, prevody atď.

Dokumenty (vrátane účtu) preukazujúce spoločné vlastníctvo, napr. zariadenie bytu, auta a nehnuteľnosti

Evidencia komunikácie Blahoželania a pohľadnice posielané medzi partnermi,
Telefónny účet ukazujúci hovory medzi partnermi,
E-maily a pod.
Evidencia spoločného bývania Prenájom, účty o platení nájomného, telefónne účty, účty za elektrinu a ďalšie dokumenty, kde sú zapísané obe mená
Listy a pohľadnice adresované obom partnerom
Osobné listy vášmu alebo vašej snúbenici (snúbencovi)
Všeobecné dôkazy Dokumenty, preukazujúce členstvo v spoločenských organizáciách, športových kluboch, atď. Dokumenty preukázujúce náboženské príslušenstvo. Vodičské preukazy, kde je zapísaná vaša spoločná adresa, kde spoločne žijete. Dôkaz o spoločnom cestovaní vrátane leteniek, rezervácií hotelov, atď.
Ochota k vzájomnému zaopatreniu
Plná moc menujúca vášho partnera ako disponenta
Dôkaz skutočného vzťahu (De facto) Je veľmi dôležité predložiť dokumenty preukazujúce, kedy ste vzťah začali, a tiež kedy ste začali bývať v spoločnej domácnosti
Dôkaz o tom, že ste priznali svoj vzťah pred vládnymi organizáciami, napr. daňovým úradom, dôkaz o tom, že ste svoj vzťah priznali vášmu zamestnávateľovi, poisťovni atď.
Fotografie Fotografie, kde ste obaja v rôznych obdobiach vášho vzťahu
Fotografie v rodinnom kruhu, či v kruhu spoločných priateľov
Svadobné fotografie (v prípade manželov)
Fotografie s dátumom, preukazujúce dobu trvania vzťahu (rôzne ročné obdobia, výlety, osobné zmeny vo vzhľade partnerov, ktoré sú považované za zreteľný dôkaz o dĺžke vzťahu atď.)

 

 

Všetko čo Ťa zaujíma o Austrálii

Víza do Austrálie
Všetko o vízach do Austrálie
Štúdium v Austrálii
Typy kurzov, mestá a ďalšie možnosti
Školy v Austrálii
Detailné profily škôl
Práca v Austrálii
Ako si nájsť prácu v Austrálii
Ubytovanie v Austrálii
Možnosti ubytovania
Cestovanie po Austrálii
Navštívte s nami tie najkrajšie miesta


© 2015 Information Planet